Ustawa o płacach minimalnych na ostatniej prostej

Którzy senatorowie lekarze zagłosowali przeciwko podwyżkom dla medyków?

Jakie minimalne wynagrodzenia będą obowiązywały w ochronie zdrowia od lipca? O tym przesądzą posłowie 15 czerwca.
Tego dnia Sejm będzie głosował nad ustawą o płacach gwarantowanych w ochronie zdrowia w wersji przyjętej przez Senat. Ostatnie zapisy, przegłosowane przez senatorów w czwartek, zakładają wynagrodzenia wyższe, niż proponowało Ministerstwo Zdrowia i przyjęli wcześniej posłowie. Są one następujące: lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją drugiego stopnia lub tytułem specjalisty - 1,7 średniej krajowej; lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją pierwszego stopnia - 1,4 średniej krajowej, lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji - 1,2 średniej krajowej, lekarz stażysta - 1 średnia krajowa.
Wersja, którą lansuje resort, wygląda tak: 1,31 dla specjalisty, 1,2 dla lekarza ze specjalizacją pierwszego stopnia, 1,06 dla rezydenta i 0,81 dla stażysty.  
Podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekonywał, że ustawa jest korzystna dla pracowników sektora ochrony zdrowia i neutralna dla pracodawców. Podkreślił, że ustawa ta podwyższa od 1 lipca wszystkie wskaźniki najniższego wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia, co dotyczy zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych w placówkach ochrony zdrowia.
Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele samorządu lekarskiego oraz samorządu pielęgniarek i położnych, a także senatorowie opozycji krytykowali zapisy ustawy. Zwracali uwagę, że tak niskie wskaźniki spowodują zapaść kadrową. Jeśli nie zostaną podwyższone teraz, to za kilka lat trzeba będzie podwyższyć je dużo bardziej.
W rezultacie zostały przegłosowane poprawki proponujące wzrost współczynników wypracowane w gronie przewodniczących związków zawodowych zrzeszonych w Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych i prezesów wszystkich samorządów zawodów medycznych.
Senat RP przyjął ustawę o minimalnych wynagrodzeniach z poprawkami, wprowadzonymi przez senacką Komisję zdrowia, które zostały wcześniej przyjęte większością głosów.
Naczelna Izba Lekarska opublikowała w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej listę lekarzy senatorów głosujących za podwyżkami wynagrodzeń:
•    Alicja Chybicka
•    Agnieszka Gorgoń-Komor
•    Tomasz Grodzki
•    Wojciech Konieczny
•    Beata Małecka-Libera.
Lekarze senatorowie głosujący za obniżeniem wynagrodzeń:
•    Dorota Czudowska
•    Stanisław Karczewski
•    Waldemar Kraska
•    Bogusława Orzechowska,
Wstrzymał się od głosu senator Rafał Ślusarz, a senator Margareta Budner nie brała udziału w głosowaniu.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować