Ustawowy obowiązek szczepień dla studentów i medyków?

Konieczne jasne wytyczne

Ustawowego obowiązku zaszczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich osób zatrudnionych w placówkach zdrowia, opiekuńczych i wychowawczych domaga się od władz Polski Komitet Zdrowia Publicznego PAN, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju zdrowia publicznego i epidemiologii.
Komitet wystosował apel, w którym domaga się akcji informacyjnej nakłaniającej do szczepień i wszelkich ułatwień. Chce też, by władze samorządu terytorialnego wprowadzały nagrody za szczepienia.
Czy inicjatywa ma szanse powodzenia? Jak do tej pory przeciwny obowiązkowym szczepieniom medyków jest samorząd lekarski, wychodząc z założenia, że lekarze potrafią sami oszacować ryzyko i podjąć odpowiednią decyzję o zaszczepieniu się. Także przedstawiciele rządu wielokrotnie podkreślali, że przymus nie jest dobrym rozwiązaniem i nie ma takich planów.
Sprawa ma jednak wiele aspektów. Problem zgłaszają m.in. uczelnie, w tym akademie medyczne. Zaczęły one naciskać studentów na zaszczepienie się przeciwko COVID-19, uzależniając od tego udział w zajęciach. Takie działania uczelni budzą jednak poważne wątpliwości prawne. Z jednej strony nie ma podstawy prawnej, aby nakładać na studentów obowiązek zaczepienia się czy nawet żądać informacji na ten temat. Z drugiej strony jednak pracodawcy, którzy organizują praktyki, wymagają szczepień od studentów, a niezaszczepionych nie chcą przyjmować.
Przykładem może być burza, którą wywołało zarządzenie dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie o tym, że zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne są tylko dla zaszczepionych studentów medycyny.
Praktyki są obowiązkowe, bez nich nie da się skończyć studiów. Od razu więc pojawiły się zarzuty dyskryminacji ze względów zdrowotnych w dostępie do nauki. – Trzeba jak najszybciej uregulować tę kwestię – apelują rektorzy.
Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, wyjaśnił, że rektorzy oczekują klarownej instrukcji od Ministerstwa Edukacji i Nauki, jakie działania może podjąć uczelnia, gdy student nie chce się zaszczepić. Liczą, że wytyczne pozwolą w sposób uniwersalny i standardowy rozwiązać problem na wszystkich uczelniach oraz jednolicie reagować.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować