Kardioexpress "Kardiomiopatie - wytyczne i praktyka kliniczna. Na podstawie wytycznych AHA/ACC 2020 dotyczących diagnostyki i leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową"

Coraz lepsze możliwości diagnostyczne oraz szerszy do nich dostęp powoduje, że liczba pacjentów z rozpoznaniem kardiomiopatii przerostowej stale rośnie. Szczęśliwie postępowi w zakresie diagnostyki towarzyszy poszerzenie wachlarza możliwości terapeutycznych. W trakcie kolejnego webinarium dr hab. n. med. Paweł Balsam porozmawia z prof. dr hab. n. med. Katarzyną Mizią-Stec na temat wytycznych AHA/ACC dotyczących kardiomiopatii przerostowej, które mają ułatwić lekarzom klinicystom wybór najlepszej strategii postępowania u osób obciążonych tych schorzeniem. Zapisz się i dołącz do transmisji na żywo > https://podyplomie.pl/webinars/63


Jakie tematy poruszymy?

1. Jak wygląda klasyfikacja kardiomiopatii i które postacie są najczęstsze?

2. Schematy diagnostyki kardiomiopatii przerostowej. Z czym różnicować chorobę? Wskazania do diagnostyki genetycznej?

3. Jak oceniać ryzyko nagłego zgonu sercowego u pacjentów z kardiomiopatią przerostową? U kogo i jaką profilaktykę wdrożyć?

4. Optymalne leczenie farmakologiczne ukierunkowane na ograniczenie objawów oraz spowolnienie postępu choroby – jak wygląda dzisiaj?

5. Chwila na rozważania o leczeniu zabiegowym zmniejszenia gradientu w LVOT


Zapisz się i dołącz do transmisji na żywo > https://podyplomie.pl/webinars/63
Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować