Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych będzie obligatoryjne

Co w pracy lekarzy i szpitali zmieni ustawa o poprawie jakości?

Projekt ustawy o poprawie jakości w opiece zdrowotnej oraz bezpieczeństwie pacjenta trafił w czwartek do konsultacji społecznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek, podczas wizyty w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przedstawił jej główne założenia.
Placówki, które będą miały lepszą jakość na trzech poziomach – klinicznym, konsumenckim i zarządczym - będą mogły liczyć na wyższe finansowanie.
Powstanie rejestr zdarzeń niepożądanych oraz wprowadzona zasada „no fault”, czyli braku sankcji wobec personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego.
- Dzięki ustawie o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, pieniądze wprowadzane do systemu ochrony zdrowia mają trafiać przede wszystkim do placówek, które gwarantują odpowiednią jakość świadczonych usług – podkreślił podczas konferencji we Wrocławiu Adam Niedzielski. - Stawiamy na umocnienie mechanizmów konkurowania jakością, ale także na obowiązek publikowania informacji o podmiotach leczniczych, bo pacjent ma prawo podejmować świadome decyzje o wyborze placówki, np. sprawdzając, jak jest zarządzana – mówił minister zdrowia.
Jak zaznaczył szef resortu zdrowia celem projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które podniosą jakość w ochronie zdrowia. Wejście w życie proponowanych rozwiązań jest planowane od 1 stycznia 2022 r.
Co konkretnie zmieni się dla szpitali i lekarzy? Oto omówienie poszczególnych zmian.
Spełnienie wymagań będzie warunkiem obecności w tzw. „sieci szpitali”
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie wymogu autoryzacji dla szpitali w zakresie udzielania przez nie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielać będą dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek szpitali na 5 lat. Od decyzji o odmowie udzielenia autoryzacji lub jej cofnięciu przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego.
W ramach autoryzacji weryfikowane będzie spełnienie przez szpitale wymagań dla świadczeń gwarantowanych tzw. „koszykowych”.
Do udzielenia autoryzacji niezbędne będzie spełnienie wszystkich kryteriów autoryzacji, z zastrzeżeniem „autoryzacji warunkowej” udzielanej przy 95% stopniu spełnienia kryteriów w okresie przejściowym. Posiadanie autoryzacji będzie warunkowało uczestnictwo szpitala w systemie podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego tzw. „sieci szpitali”.
Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia doprecyzowuje i porządkuje także sam proces akredytacji (przebieg, terminy, itp.). Ma on być sprawny i transparentny.
Powstanie rejestr zdarzeń niepożądanych
Projekt zakłada również utworzenie systemu rejestrowania zdarzeń niepożądanych. System będzie obligatoryjny dla szpitali niezależnie od tego, czy korzystają ze środków publicznych, czy nie. Będzie się to odbywało na dwóch poziomach:
a) wewnętrznym – prowadzonym przez szpital,
b) zewnętrznym - rejestr zdarzeń niepożądanych prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Chcemy zagwarantować personelowi medycznemu, że za zgłoszenie zdarzenia niepożądanego nie będzie sankcji. Doświadczenia innych krajów pokazują, że nie da się całkowicie wyeliminować zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia, ale dzięki przyjęciu ustawy o jakości możemy je znacząco zredukować - dodał szef resortu.
Rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie jawny. Zgodnie z założeniami projektu ustawy, dane osobowe zgłaszających zdarzenia niepożądane w powiązaniu z danymi identyfikującymi konkretne zdarzenie, a także wszelkie informacje zgromadzone w ramach analizy przyczyn zdarzeń nie będą udostępniane. Szpitale w ramach raportów jakości będą publikować informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.
Brak sankcji dla personelu medycznego za zgłoszenie zdarzenia niepożądanego
Projekt zakłada brak sankcji wobec personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego. Jednak nie będzie tożsamy z brakiem sankcji w przypadku działań na szkodę pacjenta.
Jak podkreślił szef resortu zdrowia, rozwiązania w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych zaproponowane w projekcie ustawy bazują na dobrych praktykach innych państw oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących rozwijania systemów monitorowania zdarzeń niepożądanych.
- Model zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest wzorowany na systemach, które od lat funkcjonują np.: w Danii, Szwecji, Norwegii czy Niemczech. Korzystając z ich doświadczeń połączono obligatoryjność zgłaszania zdarzeń niepożądanych z regulacjami o braku sankcji w związku z zgłoszeniem oraz wyraźnie określono zasady poufności danych – wskazał Minister Adam Niedzielski.
Zmiany w systemie pozasądowego rekompensowania szkód
Projekt przewiduje wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Zaproponowano wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mające na celu ustalenie, czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia. Wypłaty będą szybsze niż w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych lub w postępowaniach sądowych.

id

Komentarze (2)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

heian

26.07.2021 17:29

Nareszcie krok w stronę cywilizacji. Tylko ciekawe czy te zdarzenia niepożądane będą tak tajne, że nie będą przekazywane ani do podmiotu odpowiedzialnego ani do URPL?

0

barnaba

25.07.2021 21:39

Jak znam Polskę- im mniej będzie wykazanych zdarzeń niepożądanych, tym lepszy kontrakt dla szpitala.
W efekcie będziemy jedynym krajem na świecie, w którym takich zdarzeń nie będzie :)

0