Telekonsultacje u specjalistów – furtka szeroko zamknięta

Od października nowe zasady

Od 1 października mają zmienić się zasady udzielania teleporad przez specjalistów. Furtka do teleporad nie będzie szeroko otwarta − przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który jest już po konsultacjach społecznych i czeka na podpis ministra. 

Nie będą dopuszczalne telekonsultacje w przypadku świadczeń u psychiatry, stomatologa i rehabilitanta. Nie będzie zdalnych porad w przypadku dzieci poniżej 6. roku życia. Specjalista nie będzie mógł proponować teleporady także m.in. pacjentom rozpoczynającym leczenie w danej placówce albo tym, którzy tam się leczą, ale zgłaszają nowy problem zdrowotny.

Telemedycyna nie będzie też wykorzystywana do konsultacji pacjentów chorych przewlekle, jeśli doszło do pogorszenia lub zmiany objawów oraz w związku z podejrzeniem, zdiagnozowaniem i leczeniem choroby nowotworowej.

W pozostałych przypadkach o tym, czy porada ma się odbyć w formie zdalnej, czy osobistej decydował będzie pacjent. Jeśli pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, specjalista będzie musiał przyjąć go osobiście.

W jakich zatem przypadkach lekarz będzie mógł wykorzystać możliwości, które daje telemedycyna? Bez osobistego zbadania pacjenta będzie można wydać zaświadczenie, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne − jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta potwierdzonym w dokumentacji medycznej.

Przypomnijmy też zasady, które obowiązują w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarz rodzinny nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy: pacjent nie wyrazi zgody na teleporadę, cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy, istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, dziecko nie ukończyło 6 lat, jest to pierwsza wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wskazanego w deklaracji wyboru.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ z czerwca 2021 r., jeśli lekarz POZ udziela nie więcej niż 25 proc. porad w formie telefonicznej, otrzyma premię w wysokości 5 proc. stawki wynikającej z umowy z NFZ. Natomiast jeżeli odsetek telekonsultacji przekracza 75 proc. wszystkich porad udzielanych w danej placówce POZ, wynagrodzenie jest pomniejszane o 10 proc.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować