Kształcenie lekarzy jednak nie w zawodówkach

Czy rząd naprawdę rezygnuje z krytykowanego pomysłu?

Rząd wycofuje się ukradkiem z projektu kształcenia lekarzy na uczelniach zawodowych.
Pomysł przedstawiony przez ministra zdrowia we wrześniu wywołał oburzenie samorządu lekarskiego. Oznaczał, że o tworzeniu kierunku lekarskiego mogą myśleć uczelnie zawodowe, kształcące dotąd np. fizjoterapeutów. We wtorek wieczorem zajęły się nim połączone komisje: Zdrowia oraz Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Podczas obrad w komisji projekt nad zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce dość szybko głos zabrał przedstawiciel rządu, wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Powiedział, że po głosach w pierwszym czytaniu, spotkaniu z ministrem edukacji, spotkaniu z rektorami uczelni medycznych i wsłuchując się w głos NRL, poprosił o przyjęcie poprawki, która modyfikuje artykuł dotyczący uczelni zawodowych.
− Szersze możliwości aplikowania o prowadzenie kierunków lekarskich przewidujemy jedynie dla uczelni prowadzących kształcenie na profilu akademickim. Rezygnujemy z państwowych wyższych szkół zawodowych w tym artykule – oznajmił Gadomski. Zapowiedział, że jeśli poseł Bolesław Piecha zgłosi taką poprawkę, to rząd ją poprze.
Tak właśnie się stało. Poprawkę do projektu zgłosił poseł PiS Bolesław Piecha. Wyjaśnił, że zgodnie z nią ten kierunek studiów „będą mogły prowadzić tylko uczelnie akademickie, w zasadzie uniwersyteckie”.
Jednak prof. Wojciech Maksymowicz (koło parlamentarne Polska 2050) zauważył, że zgłoszona poprawka uwzględnia postulaty lekarzy tylko częściowo. Jego zdaniem poprawka wciąż pozwoli na obniżenie jakości kształcenia, bo nadal dopuszcza tworzenie kierunku lekarskiego np. na uczelni, która prowadziła dotychczas kierunek fizjoterapia i uzyskała ze zdrowia publicznego kategorię C, czyli niedostateczną.
Prof. Maksymowicz także wniósł poprawkę, która całkowicie przekreśla pomysł, a nie tylko go modyfikuje, jednak jego propozycja została większością głosów odrzucona.
Przyjęta natomiast została poprawka posła Piechy.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować