Farmaceuci chronieni będą jak lekarze

Ustawa zwiększająca bezpieczeństwo pracowników aptek już w Sejmie

Posłowie sejmowej Komisji zdrowia 28 kwietnia przyjęli projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty, która zakłada większą ochronę prawną dla farmaceutów.

Autorem projektu jest poseł Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. Proponuje on, by w ustawie o zawodzie farmaceuty zagwarantować przedstawicielom tego zawodu ochronę prawną taką, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Jak tłumaczył, w aptekach dochodziło do incydentów, w wyniku czego aptekarze czują się zagrożeni. Były przypadki wyładowywania złości i agresji, demolowania aptek, awantur o brak założonej maseczki. Zapewnienie ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym ma zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa.

Taki parasol mają obecnie m. in. ratownicy, lekarze i pielęgniarki, kiedy udzielają pomocy doraźnej lub świadczeń finansowanych przez system publiczny. 

Biorący udział w posiedzeniu Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, zwrócił uwagę na nieprawidłowe sformułowanie „ochrona należna funkcjonariuszowi publicznemu”. Jego zdaniem powinno ono brzmieć: "ochrona jak dla funkcjonariusza publicznego", aby nie sugerować, że farmaceuci są funkcjonariuszami. Lista podmiotów mających status funkcjonariusza publicznego jest ściśle określona, są to głównie zawody sprawujące władzę publiczną. Dodanie farmaceutów do tego katalogu byłoby ewenementem.

Miłkowski zwrócił też uwagę, że lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni, są chronieni w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami zdrowotnymi nie są czynności zawodowe farmaceuty, ani usługi farmaceutyczne - z wyjątkiem opieki farmaceutycznej w aptekach ogólnodostępnych. 

Ponadto zwrócił uwagę na pominięcie techników farmaceutycznych, którzy także mogą się stać ofiarami agresji.

W rezultacie przewodniczący sejmowej Komisji zdrowia Tomasz Latos zgłosił poprawki zgodne z uwagami przedstawionymi przez wiceministra Miłkowskiego. Ochroną objęci będą także technicy farmaceutyczni, ponadto ochrona ograniczona będzie do czynności związanych w wykonywaniem usług farmaceutycznych.

Posłowie przegłosowali poprawki i przyjęli całość projektu ustawy. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować