Ważą się losy kwoty lekarskich płac minimalnych

Będzie wskaźnik 1,5 dla specjalisty od lipca?

Czy resort uwzględni postulaty lekarzy dotyczące płac minimalnych i podwyższy wskaźniki proponowane od lipca 2022 r.? Jak dowiaduje się podyplomie.pl, jest to możliwe. To niejedyna spodziewana zmiana w projekcie.
Sprawa była dyskutowana 28 kwietnia 2022 r. podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Stronę rządową na spotkaniu reprezentowali: Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Bernard Waśko, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Obecni byli także członkowie Zespołu reprezentujący związki zawodowe i organizacje pracodawców.
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia poinformował, że proces konsultacji projektu nowelizacji ustawy zakończył się, a obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag.
Jak poinformowała podyplomie.pl Urszula Michalska z OPZZ, do projektu zgłoszono bardzo dużo, często rozbieżnych, uwag. Część organizacji domaga się rozszerzenia tabeli grup zawodowych objętych podwyżkami, inne z kolei są za skróceniem listy (tabela wskaźników - na końcu artykułu).
Ostateczną propozycję resort przedstawi 9 maja podczas kolejnego posiedzenia Trójstronnego Zespołu. Wtedy też okaże się, które ze zgłoszonych uwag zyskały aprobatę resortu i zostaną przedstawione Radzie Ministrów do rozpatrzenia.
Nieoficjalnie dowiadujemy się, że takich uwag, które mają duże szanse, jest kilka. Po pierwsze – w siatce płac nie uwzględniono pracowników administracji i obsługi technicznej. To powoduje, że gdy zarobki zawodów medycznych rosną, wynagrodzenia pracowników administracji zrównały się z poziomem płac salowych. Związki oczekują wprowadzenia twardego obowiązku, aby w placówkach płace pracowników nieobjętych ustawą rosły proporcjonalnie do średnich wzrostów.
Kolejny błąd wymagający naprawy to kwestia techników radiologii. Choć są to osoby po studiach, które obsługują np. mammografy czy tomografy, znaleźli się w grupie z opiekunami medycznymi. Związki liczą, że zostaną oni przeniesieni na wyższe miejsce w siatce płac.
Ważna jest też kwestia zapewnienia finansowania podwyżek. Pracodawcy obawiają się „powtórki z ustawy 203 zł” – kiedy to zagwarantowano podwyżki, lecz placówki nie miały na nie pieniędzy, przez co gwałtownie się zadłużały. Związkowcy domagają się, by pula ok. 7 mld zł na podwyżki była zapisana w ustawie podwyżkowej (o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych), a nie jedynie opierała się na zapewnieniach ustnych urzędników NFZ.
Waży się też sprawa wskaźników pracy przewidzianych dla lekarzy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, podobnie jak lekarski samorząd zawodowy, nie zgadza się z dotychczasowymi propozycjami resortu, m.in. dla specjalistów – 1,45. Planowaną od lipca podwyżkę nazywa obniżką – w odniesieniu do średniej krajowej. Nieoficjalnie mówi się o tym, że argumenty te trafiły do resortu, w rezultacie wskaźnik może być zwiększony do 1,5.
Czy tak się stanie? Nie jest to przesądzone. – Pojawiły się sugestie, że taka korekta jest możliwa. Nie sądzę jednak, by dotychczasowa tabela została przewrócona do góry nogami. Istnieje ryzyko, że jeżeli tabela zostanie ruszona, to otworzy się szansa także dla innych zawodów, które również twierdzą, że wskaźnik dla nich jest za niski – mówi nam Urszula Michalska z OPZZ.
Ostateczny kształt propozycji MZ poznamy 9 maja. Po przyjęciu przez rząd ustawa zostanie skierowana do Sejmu.

Jakie płace minimalne od 1 lipca 2022 roku zawiera projekt, którego konsultacje właśnie się zakończyły, a które zostały przyjęte przez Zespół Trójstronny pod koniec 2021 r.?

Lekarz ze specjalizacją: wskaźnik 1,45, co daje ok. 8045 zł najniższego wynagrodzenia, wzrost o 1275 zł dla lekarzy z II stopniem specjalizacji (obecny wskaźnik to 1,31) oraz wzrost o 1844 zł dla lekarzy z I stopniem specjalizacji (obecny wskaźnik to 1,2). W nowej tabeli płac – w odróżnieniu do obecnej – nie będzie rozbicia na poziom specjalizacji.
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją: wskaźnik 1,29 (obecnie 1,06), co daje 7157 zł, wzrost o 1679 zł.
Lekarz bez specjalizacji: wskaźnik 1,19 (jest 1,06), co daje 6602 zł, wzrost o 554 zł.
Lekarz stażysta: wskaźnik 0,95 (jest 0,81), co daje 5260, wzrost o 1074 zł.
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż w pkt. 1-4 wymagający tytułu magistra, pielęgniarka, położna z wymaganiem wyższego wykształcenia (może być licencjat) i specjalizacji albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 1,02 (jest 0,81), co daje 5631 zł, wzrost o 1029 zł.
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik medyczny inny niż w grupie 1-5 na stanowisku wymagającym wyższego wykształcenia (też licencjat): wskaźnik 0,94 (jest 0,81), co daje 5215 zł, wzrost o 1029 zł oraz wyżej wymienione zawody, a także technik analityki i pielęgniarka ze średnim wykształceniem, ale bez specjalizacji – 0,94 (jest 0,73), co daje 5215 zł, wzrost o 1443 złote.
Opiekun medyczny, technik elektroradiologii albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia – 0,86 (jest 0,73), co daje 4771 zł, wzrost o 999 zł.
Inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia wyższego – 1 (jest 0,81), co daje 5548 zł, wzrost o 1362 zł.
Inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia średniego – 0,78 (jest 0,73), co daje 4327 zł, wzrost o 555 zł.
Inny pracownik działalności podstawowej wymagający wykształcenia poniżej średniego – 0,65 (jest 0,59), co daje 3606 zł, wzrost o 557 zł.

id

Komentarze (2)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Lekarz specjalista

01.05.2022 11:52

Bandyctwo, złodziejstwo i chamstwo. Lekarz specjalista ma zarabiać mniej niż hydraulik. A hydraulicy już wyjechali. Młodzi lekarze wyjeżdżajcie z tego kraju, ja tego nie zrobiłem i bardzo żałuję. Mieszkam w małym starym domku, samochód trochę lepszy. Mój odpowiednik w USA lata prywatnym samolotem a w odpowiednik (MĄDRZEJSZY BO WYJECHAŁ KOLEGA ZE STUDIÓW) Niemczech ma problem bo już cały świat zwiedził i nie wie gdzie jechać na urlop ( 4 tygodniowy latem i 2 tygodnie zimą).

0

Lekarz specjalista

01.05.2022 11:52

Bandyctwo, złodziejstwo i chamstwo. Lekarz specjalista ma zarabiać mniej niż hydraulik. A hydraulicy już wyjechali. Młodzi lekarze wyjeżdżajcie z tego kraju, ja tego nie zrobiłem i bardzo żałuję. Mieszkam w małym starym domku, samochód trochę lepszy. Mój odpowiednik w USA lata prywatnym samolotem a w odpowiednik (MĄDRZEJSZY BO WYJECHAŁ KOLEGA ZE STUDIÓW) Niemczech ma problem bo już cały świat zwiedził i nie wie gdzie jechać na urlop ( 4 tygodniowy latem i 2 tygodnie zimą).

0