Podmioty lecznicze bojkotują polecenie przekazania danych o płacach

AOTMiT spiera się z Pracodawcami RP i ponagla świadczeniodawców

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji może mieć poważne kłopoty z wyceną świadczeń. Placówki medyczne zbojkotowały obowiązek przekazania do AOTMiT danych o płacach personelu.
Termin wyznaczony podmiotom, które podpisały umowę z NFZ, upłynął 29 kwietnia 2022 r. Jednak zamiast wypełnionych ankiet, do Agencji wpłynął protest Pracodawców RP. Twierdzą oni, że gromadzenie takich informacji nie ma podstaw prawnych. Organizacja skierowała w tej sprawie apel do resortu zdrowia, AOTMiT i NFZ i skutecznie namówiła część placówek, by odmówiły przekazywania informacji o płacach.
W odpowiedzi Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała komunikat. Przytacza w nim podstawę prawną (art. 31 lc ust. 2 pkt 3 i art. 31 lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), z której wynika, że świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnia Agencji w terminie 14 dni określone dane.
Agencja podkreśla, że – wbrew informacjom przedstawionym przez Pracodawców RP – jest uprawniona na podstawie przepisów prawa do pozyskiwania od świadczeniodawców i przetwarzania danych dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń.
– Koszty osobowe, zarówno na umowę o pracę, jak i na podstawie innych stosunków prawnych, stanowią najwyższy udział kosztów w wycenie większości świadczeń zdrowotnych. Bez szczegółowej informacji o kosztach osobowych nie możemy mówić o właściwej wycenie świadczeń. Tym samym Agencja jest uprawniona do przetwarzania danych dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych u świadczeniodawców posiadających podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ – wyjaśnia w komunikacie Agencja.
Jak zaznacza, informacje dotyczące wynagrodzeń, o które wystąpiła, są anonimowe, bez danych osobowych konkretnych pracowników.
– Zgodnie z przygotowaną przez Agencję instrukcją wypełnienia raportu kadrowo-płacowego wszelkie dane odnoszą się do ogólnych kategorii grup zawodowych/grupy personelu, co sprawia, że nie jest możliwa jakakolwiek identyfikacja pracownika, tym bardziej do poziomu zajmowanego stanowiska – podkreśla Agencja.
AOTMiT podkreśla, że zwróciła się wyłącznie do świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie żądała informacji odnoszących się do działalności komercyjnej podmiotów leczniczych.
AOTMiT ponownie zwróciła się do świadczeniodawców, by wypełnili ustawowy obowiązek i przekazali informacje. – Dane należy przekazać za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem apprkp.aotm.gov.pl. Kanał do importu danych będzie aktywny do 4 maja 2022 r. – informuje AOTMiT.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować