Po pandemii dziewczęta w gorszym stanie psychicznym niż chłopcy

Jakie są najczęstsze powody zdarzeń suicydalnych?

Badacze z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzili badania w 4 placówkach, w których doszło do tzw. zdarzeń suicydalnych w 2021 r.
W ubiegłym roku w Polsce stwierdzono 1400 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, czyli o ponad 500 więcej niż rok wcześniej.
Naukowcy szukali odpowiedzi na pytanie, skąd taki wzrost i czy można temu zapobiec. W gdańskich placówkach oświatowych przeprowadzili 26 wywiadów, po czym przedstawili wstępne wyniki badań.
Dyrektor ACWP UG dr Agata Rudnik poinformowała, że oceniano stan psychiczny młodzieży w danej szkole, zakres problemów, z jakimi mierzą się uczniowie, sposoby radzenia sobie z trudnościami, poszukiwanie pomocy, wyzwania w zakresie zdrowia psychicznego. Zbadano też, jak szkoła dba o zdrowie psychiczne uczniów, co jest najczęstszą przyczyną podejmowania prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży oraz jakie zachowania uczniów i uczennic mogą wskazywać na to, że są w kryzysie.
Dr Agata Rudnik podkreśliła, że z oceny stanu psychicznego w szkołach wynika, że jest gorzej niż jeszcze kilka lat temu. – Nasze badania wykazały, że problemy uczniów ujawniały się jeszcze przed pandemią, choć ta dodatkowo postrzegana jest jako wydarzenie traumatyczne – oceniała.
Jej zdaniem, wiele osób boryka się z problemami od wielu lat, część ma diagnozy zaburzeń psychicznych, wśród których najczęściej pojawiają się zaburzenia lękowe, depresyjne, ale także nieprawidłowo rozwijająca się osobowość.
Wstępne wyniki badań pokazały, że dziewczęta wykazują się gorszym stanem psychicznym niż chłopcy. Młodzież ma duże problemy z komunikacją, adaptacją i akceptacją. Niestety rodzicom łatwiej jest wyprzeć problem lub stwierdzić, że kłopoty psychiczne ich dzieci są sztucznie rozdmuchane, niż współpracować ze szkołą.
Co najbardziej przyczyniało do podejmowania prób samobójczych przez dzieci i młodzież? Jak pokazały badania, najważniejszymi czynnikami były: brak wsparcia ze strony rodziców, przemoc w domu, wyśmiewanie się, narkotyki, długi, zamknięcie w czterech ścianach, problemy z orientacją seksualną czy próba krzyku rozpaczy.
Psychologowie wskazują również na znacznie takich czynników jak: duszenie emocji, brak umiejętności rozwiązywania problemów oraz zaburzenia i choroby psychiczne.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować