Lekarskie płace mogą zaczynać się od 5379,40 zł brutto

Stawki dla pracowników ochrony zdrowia od lipca

Wysokość płac minimalnych w ochronie zdrowia jest już przesądzona. 23 czerwca w Sejmie nie było zaskoczenia – posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu, także tę najważniejszą – podwyższającą wskaźniki o 0,25 we wszystkich grupach zawodowych. Oznacza to, że od lipca ustawa o płacach minimalnych wejdzie w życie w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Tylko w tym roku koszt podwyżek wyniesie 7 201 mln zł.
Co to oznacza dla lekarzy? Po zmianach od lipca stażysta otrzyma co najmniej 5379,40 zł brutto, lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji – - 6 738,41 zł brutto, natomiast specjalista - 8210,67 zł brutto.
A jak przestawiają się zarobki innych grup zawodowych od 1 lipca? Oto pełna lista:
•    Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
•    Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
•    Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
•    Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
•    Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym  wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
•    Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
•    Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
•    Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
•    Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
•    Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.
Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent RP.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować