Medykom uda się przekonać ministra Niedzielskiego do systemu no-fault?

Okazja do skonfrontowania mylnych przeświadczeń na temat bezpieczeństwa leczenia

W środę, 3 sierpnia, Naczelna Izba Lekarska organizuje konferencję ekspercką „Ratowanie życia to nie przestępstwo” poświęconą systemowi no-fault. Zaproszeni eksperci będą mówili o koncepcji zniesienia odpowiedzialności za nieumyślne błędy z perspektywy prawnej, pacjentów i medyków.
Oprócz Łukasza Jankowskiego, prezesa NRL, głos zabiorą: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Ewelina Nazarko-Ludwiczak z Fundacji MY PACJENCI, Stanisław Iwańczak, pełnomocnik dyrektora ds. bezpieczeństwa pacjentów w Katowickim Centrum Onkologii, oraz dr Robert Mołdach, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i współzałożyciel Instytutu Zdrowia i Demokracji.
Łukasz Jankowski, prezes NIL, zaprosił też ministra Adama Niedzielskiego, licząc, że dzięki uczestnictwu w wydarzeniu minister dostrzeże potrzebę wprowadzenia systemu no-fault. Podczas konferencji będzie przedstawione memorandum w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości leczenia poprzez wprowadzenie systemu wykorzystującego ideę no-fault. Co konkretnie znajdzie się w tym dokumencie? Jak się dowiadujemy, m.in. diagnoza aktualnej sytuacji, konsekwencje braku no-fault w Polsce oraz propozycje zmian.
– Będzie to dobra okazja do skonfrontowania pana przeświadczeń z faktycznymi postulatami środowiska lekarskiego. Jestem przekonany, że zapoznanie się z memorandum oraz udział w dyskusji pomogą panu lepiej zrozumieć znaczenie – niemającego nic wspólnego z bezkarnością – prawdziwego no-fault, będącego systemem komplementarnych rozwiązań przekładających się na poprawę bezpieczeństwa leczenia: z perspektywy i pacjenta, i lekarza – czytamy w liście prezesa NRL do szefa resortu zdrowia.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować