98 mln zł podzielone. ABM wybrała niekomercyjne badania kliniczne

Lista zwycięzców i przegranych

Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński zatwierdził wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne. Dofinansowanie otrzyma osiem z szesnastu złożonych projektów. Łącznie do ośrodków trafi ponad 98 mln zł.
Najwyżej ocenione zostały projekty:
1. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY), dofinansowanie - 14 447 952,90 zł, 176 punktów
2. Medical University of Gdańsk - A Randomized, Double-Blind, PlaceboControlled Multicenter Study of Levosimendan Therapy in low ejection fraction Takotsubo Syndrome (LevoTako Trial), dofinansowanie - 11 272 763,50 zł, 165 punktów
 3. Uniwersytet Jagielloński - Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność auto- i allogenicznych mezenchymalnych komórek stromalnych w gojeniu przetok odbytu powstałych w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna, dofinansowanie - 12 554 850,00 zł, 157 punktów
 4. Warszawski Uniwersytet Medyczny - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA -wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą”, dofinansowanie - 12 152 836,00 zł, 157 punktów
 5. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo etanerceptu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z zespołem SAPHO, dofinansowanie - 12 192 647,68 zł, 155 punktów
 6. Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy - Jednoramienne badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu w połączeniu z agonistą LAG-3 eftilagimodem i radioterapią w leczeniu przedoperacyjnym chorych na mięsaki tkanek miękkich (EFTISARC-NEO), dofinansowanie - 7 214 791,28 zł, 155 punktów
 7. Śląski Uniwersytet Medyczny - Interfant-21: International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia, dofinansowanie - 9 617 561,70 zł, 150 punktów
 8. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia skojarzonego nintedanibu z tocilizumabem w porównaniu ze standardowym leczeniem u chorych z twardziną układową i śródmiąższową chorobą płuc. Analiza z podejściem teranostycznym i oceną aktywności cytokin, markerów zapalenia i włóknienia płuc z wykorzystaniem tomografii komputerowej, pozytonowej tomografii emisyjnej, oraz badania metabolomu i transkryptomu u wybranych chorych. Badanie NINTOC- TU, dofinansowanie - 18 637 156,76 zł; 145 punktów.

ABM przedstawił też odrzucone prace, których ocena wypadła najsłabiej. Na liście ośrodków, których projekty nie otrzymały rekomendacji, znalazły się: Gdański Uniwersytet Medyczny; Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reiche; Wojskowy Instytut Medyczny; Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie; Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu; Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

id