Lekarz na kontrakcie wygrał ze szpitalem proces o dodatek covidowy

Szpital nie posłuchał apeli związku, teraz zapłaci z własnej kasy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy poinformował o pierwszym wygranym procesie o zapłatę tzw. dodatku covidowego dla lekarza kontraktowego.
Pozew dotyczył lekarza z województwa kujawsko-pomorskiego i odnosił się do jednego miesiąca – listopada 2020 r.
Lekarz domagał się 15 tys. zł w ramach odszkodowania za to, że szpital nie zgłosił go do NFZ jako medyka pracującego w narażeniu na COVID-19, uprawnionego do otrzymania dodatku. Szpital odrzucał zarzut, tłumacząc, że lekarz ten odmówił pracy na oddziale covidowym. Jednak sąd uznał argumenty lekarza, że mimo odmowy pracy na oddziale covidowym miał on styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie na izbie przyjęć oraz na oddziale.
Sąd wziął pod uwagę m.in. to, że w listopadzie 2020 r. odnotowano falę zachorowań, ponadto obecność wirusa potwierdzono u trzech pacjentów oddziału.
W rezultacie Sąd Rejonowy w Toruniu zasądził na rzecz powoda 15 tys. zł oraz 4367 zł wraz z odsetkami – za zwłokę.
Lekarz planuje złożenie kolejnych pozwów dotyczących kolejnych miesięcy.
OZZL podkreśla, że apelował do dyrektorów szpitali, aby występowali do NFZ o środki na dodatki covidowe przysługujące lekarzom, zgodnie z wnioskami tych lekarzy (którym dodatki przysługiwały wg treści odpowiedniego polecenia MZ).
Niestety, wielu dyrektorów odrzuciło te apele, uznając, że związek zawodowy nie ma racji. „Wyrok sądu pokazuje, że OZZL właściwie odczytał treść przepisów regulujących przyznawanie dodatków covidowych, natomiast niektórzy dyrektorzy źle je odczytali. Dzisiaj szpitale zarządzane przez tych dyrektorów będą musiały – zgodnie z wyrokami sądów – wypłacać dodatki covidowe z własnych środków (zamiast z dodatkowych środków z NFZ przeznaczonych na te dodatki). Jeżeli to nie jest niegospodarność, to jak to nazwać?” – czytamy w komentarzu OZZL.
Wyrok jest pierwszym wygranym dotyczącym lekarza zatrudnionego na kontrakcie, ale nie pierwszym wygranym w ogóle. Wcześniej prawnicy OZZL wygrali już wiele innych procesów w sprawach dotyczących lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

id