Socjolog postawi diagnozę zaburzeń psychicznych?

Resort zdrowia ma pomysł jak wyprowadzić psychiatrię z zapaści

Powstanie nowej specjalizacji „psychoterapia” przewiduje przedstawiony do konsultacji społecznych w poniedziałek 7 listopada projekt rozporządzenia ministra zdrowia (w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).
Jak wyjaśnia resort zdrowia, kształcenie odbywać się będzie podyplomowo. O tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będą mogli się starać absolwenci studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii i resocjalizacji. Od kandydatów wymagane będzie posiadanie tytułu magistra.
Osoba, która odbędzie specjalizację w dziedzinie psychoterapii, będzie przygotowana do „prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych”.
Wprowadzenie nowej specjalizacji to odpowiedź na kryzys w opiece psychiatrycznej. Ma zwiększyć dostęp do usług, szczególnie w ramach leczenia środowiskowego w centrach zdrowia psychicznego i innych podmiotach.
Ma także dostarczyć wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie udzielać świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej.
Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone w jednostkach akredytowanych. Program specjalizacji opracuje powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zespół ekspertów, a zatwierdzi minister zdrowia.
Jakie kompetencje będzie miał specjalista psychoterapii? - Posiadane umiejętności umożliwią m.in. rozpoznawanie objawów zaburzeń psychicznych i diagnozowanie potrzeb terapeutycznych w tym zakresie, wypracowanie u pacjentów umiejętności przezwyciężania kryzysów psychicznych oraz zmiany sposobów przeżywania, poznawania i zachowania, monitorowanie postępów w procesie terapii, a przede wszystkim nawiązywanie relacji psychoterapeutycznej niezbędnej do wytworzenia i podtrzymania u pacjenta woli współpracy i zaangażowania w terapię – głosi dokument.


id