Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach stawia na medycynę translacyjną

Pierwsze w Polsce laboratorium obrazowania przedklinicznego z dotacją 14 mln zł

Gliwicki oddział Narodowego Instytutu Onkologii otrzymał 13 894 837,07 zł dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt naukowy zatytułowany „Utworzenie przedklinicznego translacyjnego laboratorium obrazowania molekularnego PET/TK/MRI”.
– Dzięki temu Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach zyska możliwości badawcze na europejskim i światowym poziomie oraz stanie się wiodącym w Polsce ośrodkiem pod względem wyposażenia – mówi prof. Gabriela Kramer-Marek, kierownik Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, autorka projektu. Sprzęt ten umożliwi wielomodalne i translacyjne obrazowanie przedkliniczne.
Na terenie gliwickiego instytutu powstaje wysokospecjalistyczne laboratorium obrazowania przedklinicznego o bardzo dużym potencjale badawczym oraz translacyjnym. Z dotacji zakupione będą dla laboratorium dwa systemy do przyżyciowego obrazowania małych zwierząt (MikroPET/TK oraz tomograf MR o polu 7T).
Będzie to pierwsze tego typu laboratorium w Polsce. Jak wyjaśnia prof. Gabriela Kramer- Marek, będą w nim prowadzone badania nad nowymi biomarkerami obrazowania, stanowiącymi nieinwazyjne narzędzia do badań przesiewowych, wykrywania nowotworów oraz monitorowania w czasie postępu choroby, w tym do oceny odpowiedzi na leczenie i identyfikacji powikłań terapeutycznych. – Umożliwią one również mapowanie czasowo-przestrzennej heterogenności nowotworów – tłumaczy specjalistka.
Badania translacyjne z wykorzystaniem małych zwierząt pozwolą na uzyskanie informacji dotyczącej subkomórkowych procesów biochemicznych oraz zmian molekularnych zachodzących w mikrośrodowisku guza i charakterystycznych dla danego typu nowotworu, jak również zmian dotyczących anatomii, morfologii oraz fizjologii narządów objętych schorzeniem. – Na bazie takich badań podstawowych będą mogły być opracowane nowe radioznaczniki dostosowane do takiej formy, w jakiej mogą zostać podane pacjentowi – mówi prof. Gabriela Kramer-Marek.
Wielomodalne obrazowanie in vivo modeli nowotworowych jest nieocenioną metodą w badaniach translacyjnych. Może służyć do obrazowania m.in. komórek nowotworowych i macierzystych, procesów zapalnych, rozmieszczenia nanomateriałów i leków, zmian w obrębie szlaków metabolicznych lub efektów farmakodynamicznych leków.
– Niepowtarzalną korzyścią prowadzonych przez nas obrazowych badań przedklinicznych będzie wzrost skuteczności badań klinicznych, gdyż weryfikacja nowych radiofarmaceutyków na modelach zwierzęcych przełoży się na mniej niepowodzeń w każdej fazie prac nad opracowywaniem innowacyjnych leków celowanych najnowszej generacji oraz immunoterapii. Co więcej, pozwoli również dokładnie sprawdzić jeszcze przed włączeniem konkretnej terapii, jak dany lek zadziała w organizmie konkretnego pacjenta – podsumowuje prof. Gabriela Kramer-Marek.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować