Katolicki Uniwersytet Lubelski przygotowuje się do przyjęcia 60 studentów kierunku lekarskiego

W planach m.in. budowa szpitala klinicznego i współpraca z kliniką Gemelli

Katolicki Uniwersytet Lubelski, rodzima uczelnia prof. Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, począwszy od przyszłego roku akademickiego rozpocznie kształcenie lekarzy.
W poniedziałek 21 listopada rektor KUL i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie podpisali umowę o współpracy. Przewidziano m.in. prowadzenie badań naukowych oraz organizacja sympozjów.
- To nasz kolejny znaczący partner, związany z funkcjonowaniem zainaugurowanego w październiku Wydziału Medycznego KUL. Obecnie kształci on już na pielęgniarstwie, położnictwie, biotechnologii i dietetyce. O nowego roku akademickiego uruchamiamy również kierunek lekarski – zapowiada rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.
Jak informuje uczelnia, kadrę dydaktyczną Wydziału Medycznego stanowią nie tylko wykładowcy KUL, ale także lekarze z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz szpitali z Lublina i Puław. Uniwersytet nawiązał również współpracę m.in. z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem "La Sapienza" w Rzymie. KUL rozpoczął także prace zmierzające do utworzenia szpitala klinicznego.
W dokumencie zaznaczono, że strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania, w miarę swoich możliwości. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad współpracy mają zostać uregulowane odrębnymi porozumieniami.
W październiku 2023 roku kształcenie na KUL rozpocznie 60 przyszłych lekarzy. Aby stać się jednym z nich, maturzyści będą musieli zdać egzamin dojrzałości na poziomie rozszerzonym z biologii oraz jednego z przedmiotów do wyboru: matematyki, chemii lub fizyki.
Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 roku. Na ponad 50 kierunkach kształci około 9 tys. studentów, z czego 3,1 tys. na pierwszym roku.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować