Od marca staż podyplomowy na nowych zasadach. Co się zmieni?

Ostatni moment na zgłaszanie uwag

Spersonalizowaną ścieżkę kształcenia lekarzy zakłada projekt rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do połowy stycznia.
Co się zmieni? Nowym rozwiązaniem jest spersonalizowana ścieżka kształcenia. Młody lekarz będzie mógł odbyć, oprócz części obowiązkowej stażu, również szkolenia w nie więcej niż trzech innych wybranych przez niego dziedzinach medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.
Jaka jest idea zmian? Młodzi lekarze będą mogli poznać realia pracy w dziedzinach, które są dla nich interesujące, aby świadomie wybrać dalszą drogę zawodową. Nie dotyczy to jednak lekarzy dentystów, którzy w trakcie stażu muszą opanować umiejętności w podstawowych dziedzinach lekarsko-dentystycznych.
Ponadto w programie 13-miesięcznego stażu lekarzy znajdą się dodatkowo zagadnienia zdrowia publicznego, które do tej pory były w ramach szkolenia specjalizacyjnego.
W programie 12-miesięcznego stażu podyplomowego lekarza dentysty staż z medycyny ratunkowej zostanie zamieniony na kurs medycyny ratunkowej z tematyką dostosowaną do potrzeb pracy lekarza dentysty.
Przebieg stażu podyplomowego będzie odnotowywany za pomocą systemu elektronicznego w „Elektronicznej Karcie Stażu Podyplomowego”, natomiast ocena organizacji stażu podyplomowego z punktu widzenia lekarzy stażystów będzie dokonywana za pomocą elektronicznej ankiety „Ocena stażu podyplomowego”.
Ważna jest jeszcze jedna zmiana – nie będzie ograniczenia liczby pacjentów, którymi opiekuje się stażysta. Dzięki temu stażysta pozna większy zakres świadczeń.
A co z dyżurami? Tu bez zmian – lekarz stażysta pełni jeden dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.
Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tak szybki termin Ministerstwo Zdrowia uzasadnia koniecznością pilnego wprowadzenia regulacji umożliwiających odbywanie i finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną odbywanie stażu od dnia 1 marca 2023 r.
Stażyści, którzy rozpoczęli staż podyplomowy na podstawie dotychczasowych przepisów, będą go odbywali zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

id