Rok 2023 − Rokiem praw lekarza

Lekarze otrzymają wsparcie prawnika

Prawnik na pierwsze przesłuchanie, akcja edukacyjna, powołanie Kancelarii Rzecznika Praw Lekarza – to niektóre działania związane z „Rokiem praw lekarza” ogłoszonym 16 stycznia przez Okręgową Radę Lekarską we Wrocławiu.
Jak przekonują organizatorzy, projekt jest bardzo potrzebny. − Każdy wie o prawach pacjenta, musimy mówić głośno też o prawach medyków – uważa prezes ORL WIL, dr n. med. Krzysztof Kordel.
Z inicjatywą ogłoszenia roku 2023 „Rokiem praw lekarza” wyszedł jeden z rzeczników praw lekarza WIL, a jednocześnie wiceprezes izby, lek. Marcin Karolewski.
Co konkretnie będzie się działo?
Sieci medyczne pod lupą
Lek. Mateusz Szulca, wiceprezes ORL WIL i Rzecznik Praw Młodego Lekarza, zwrócił uwagę na narastający problem wynikający z traktowania przez sieci prywatnej opieki medycznej pacjenta jako klienta. W takiej relacji lekarz zostaje bezradny wobec niewłaściwych zachowań, nie mogąc liczyć na wsparcie pracodawcy. Materiały edukacyjne w formie ulotek trafią do placówek ochrony zdrowia, a lekarze, którzy się na to zdecydują, otrzymają tabliczki do powieszenia w gabinecie informujące o tym, że w określonych sytuacjach przysługuje im ochrona prawna właściwa funkcjonariuszowi publicznemu.
Akcja edukacyjna
W projekt zainicjonowany przez wielkopolską izbę zaangażowana będzie okręgowa rada adwokacka. – Przeprowadzimy całoroczny cykl webinariów, a ich zwieńczeniem będzie zamykająca rok konferencja naukowa. Edukację będziemy prowadzić też za pośrednictwem naszych mediów oraz bezpośrednio, chociażby poprzez spotkania w naszych delegaturach na terenie całego województwa – wylicza Marcin Karolewski.
Szkolenia online będą prowadzić członkowie ORA w Poznaniu. Pierwsze spotkanie zaplanowane na 25 stycznia będzie dotyczyło leczenia off-label, w kolejnych miesiącach poruszane będą takie kwestie jak m.in. prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia i możliwym leczeniu, obowiązki lekarza i pacjenta związane z dokumentacją medyczną czy mediacja w sprawach medycznych.
Prawnik na pierwsze przesłuchanie
Pierwszy kontakt ze śledczymi może zaważyć na całym postępowaniu. Dlatego dzięki współpracy z samorządem zawodowym adwokatów został opracowany program zapewnienia opieki prawnej lekarzom i lekarzom dentystom WIL wzywanym na pierwsze przesłuchanie w sprawie związanej z wykonywaniem zawodu. – Niejednokrotnie nie mamy do czynienia z błędem zawinionym przez lekarza, ale przez to, że lekarz nieznający procedur prawnych podczas pierwszego przesłuchania nie złoży precyzyjnych zeznań rozpoczyna się wielomiesięczna sprawa, przeciągająca się ze szkodą i dla pacjenta, i dla lekarza. Dzięki tej inicjatywie możemy tego uniknąć – uważa wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, adw. Monika Małecka-Mroziewska.
Wsparcie prawnika opłaci samorząd lekarski, z kolei samorząd adwokatów zebrał kancelarie gotowe brać udział w programie.
Kancelaria Rzecznika Praw Lekarza
W bieżącej kadencji WIL zdecydowała się rozwinąć instytucję Rzecznika Praw Lekarza i powołać na to stanowisko aż cztery osoby. Rzecznikami są: lek. Marcin Karolewski, lek. Mateusz Szulca, natomiast Rzecznikiem Praw Lekarza Seniora dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz, a Rzecznikiem Praw Lekarza Dentysty lek. dent. Jacek Zabielski.
W biurze izby utworzono też kancelarię odpowiedzialną za obsługę rzeczników. – Lekarz zgłaszający się ze swoim problemem będzie mógł zostać przyjęty i wysłuchany przez pracownika, który odnotuje jego zgłoszenie i nada mu dalszy bieg – tłumaczy dr Karolewski. Sprawy, które będą tego wymagały, będą konsultowane z prawnikami i przez nich prowadzone. To wszystko pozwoli rzecznikom działać znacznie skuteczniej.
Tylko w ostatnich miesiącach do WIL trafiły sprawy dotyczące:
– konfliktu grupy lekarzy z dyrekcją placówki,
– konfliktu lekarzy obarczających się wzajemnie winą za popełniony błąd medyczny,
– niewłaściwego zachowania ratownika medycznego wobec lekarza,
– hejtu wobec lekarzy ze strony pacjentów – przede wszystkim w sieci, ale również na oddziałach,
– agresji wobec lekarzy ze strony pacjentów w trakcie udzielania teleporady – pacjent nierzadko dzwoni z gotową listą oczekiwań i żądań wobec medyka,
– skarg lekarzy zatrudnionych w prywatnych sieciach.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować