Telemonitoring i telerehabilitacja – jak to robi Narodowy Instytut Kardiologii

Warszawscy kardiolodzy przedstawią projekt wart 2,6 mln zł

Pacjenci z niewydolnością serca, łącznie 510 dorosłych osób, zostanie objętych opieką w ramach projektu „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” – poinformował Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie.
Każdy pacjent włączony do badania zostanie objęty trzymiesięcznym pilotażem, w trakcie którego jego stan zdrowia będzie regularnie monitorowany z wykorzystaniem specjalnie do tego przeznaczonej platformy internetowej oraz w ramach comiesięcznych wizyt i telekonsultacji. Ma to zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz poprawić jakości życia.
O tym, że właśnie w tym ośrodku powstała wzorcowa procedura hybrydowej telerehabilitacji dla pacjentów kardiologicznych, w tym chorych wysokiego ryzyka, informowaliśmy w Medical Tribune. − Spotykamy się z zarzutami, że telemedycyna jest odhumanizowana. Tymczasem telerehabilitacja jest procedurą hybrydową – tłumaczyła Medical Tribune dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz z Centrum Telekardiologii Narodowego Instytutu Kardiologii.
Przez pierwsze pięć dni pacjenci są badani i szkoleni w ambulatorium lub podczas hospitalizacji, a dopiero potem mogą realizować telerehabilitację w miejscu zamieszkania, np. uprawiając na łonie natury zdalnie monitorowany trening nordic walking. Badania potwierdziły, że dzięki telerehabilitacji hybrydowej istotnie poprawia się wydolność fizyczna i jakość życia pacjentów. Niemalże 90% pacjentów bardzo dobrze współpracuje z zespołem medycznym.
Procedura ta, finansowana przez NFZ, powinna być w Polsce wdrażana na szerszą skalę, ponieważ może wyrównać regionalne dysproporcje w dostępie do rehabilitacji. Co więcej, w świetle obecnych standardów postępowania rehabilitacja kardiologiczna ma najwyższą klasę wskazań – I A, a jej zaniechanie można uznać za błąd w sztuce.
Jedną z barier w implementacji telerehabilitacji jest brak infrastruktury dostępnej lekarzom z całej Polski. Ponadto do realizacji telerehabilitacji konieczny jest profesjonalny zespół składający się z kardiologa, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa. Instytut chce stworzyć centrum szkoleniowe personelu, dzięki czemu procedura hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej będzie wszędzie prawidłowo realizowana.
Projekt „Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” jest realizowany we współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Kardiologii oraz ośrodkami zapewniającymi podstawową opiekę zdrowotną: Baltimed w Gdańsku, Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach, wraz z 9 przychodniami zlokalizowanymi na obszarze województwa mazowieckiego i Łomżyńskim Centrum Medycznym w Łomży. Współpraca z ośrodkami partnerskimi pozwoli na zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki i edukacji zdrowotnej.
Projekt jest finansowany z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Jego całkowita wartość wynosi ok. 2,6 mln zł.
Projektowi poświęcona będzie konferencja w Narodowym Instytucie Kardiologii (pierwotny termin 20 stycznia został odwołany).

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować