Akademia przedstawia stanowisko i chce od samorządu sprostowania

Ostry spór o jakość kształcenia lekarzy

Działania Naczelnej Izby Lekarskiej w obronie jakości kształcenia lekarzy wywołały gwałtowny sprzeciw nowych uczelni z kierunkami medycznymi.
Jak informowaliśmy, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski skierował pismo do Komisji Europejskiej. Stwierdza w nim, że są wątpliwości, czy nowo otwarte kierunki lekarskie spełniają unijne wymogi.
Jak czytamy w piśmie, obecnie studia lekarskie są prowadzone w Polsce w 23 uczelniach – 19 z nich ma status uniwersytetu, a 4 tego statusu nie ma. Są to:
•    Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
•    Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
•    Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
•    Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Pierwsze dwie są uczelniami akademickimi, natomiast następne dwie – uczelniami zawodowymi.
Akademia Śląska wymieniona w piśmie jako Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach natychmiast zareagowała, przedstawiając własne stanowisko.
– Uczelnia w dniu 27 lipca 2022 roku uzyskała kategorię A w dziedzinie nauki medyczne – najwyższą ocenę spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących kształcenie na kierunku lekarskim. Akademia Śląska posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim, uzyskane na mocy decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z dnia 27 lipca 2018 roku – wyjaśniają władze Akademii.
Uczelnia podkreśla, iż kształcenie na kierunku lekarskim w Akademii Śląskiej jest zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach krajowych (tj. ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz jej aktach wykonawczych), jak i europejskich.
Powołując się na dyrektywę Wspólnoty Europejskiej uczelnia przypomina, że kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza uzyskane w Polsce są potwierdzone poprzez dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem lekarza, „wydany przez szkołę wyższą oraz towarzyszące mu świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego bądź złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub zaświadczenia o ukończeni stażu podyplomowego”.
Uczelnia poinformowała również, że uzyskała pozytywną ocenę jakości kształcenia od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc spełnia wymogi formalno-prawne.
– Władze Uczelni informują, iż zwrócą się do Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej o zaprzestanie publikowania niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym informacji odnośnie do Akademii Śląskiej i będą domagały się wydania oraz opublikowania stosownego sprostowania w tym zakresie – czytamy w stanowisku.
Jak dodano, władze Uczelni "kategorycznie sprzeciwiają się kontestowaniu bądź też podawaniu w wątpliwość legalności działań Uczelni w zakresie kształcenia przyszłych lekarzy".

id