Polskie Towarzystwo Onkologiczne ma Sekcję Płodności

Powstaną zalecenia dotyczące zabezpieczenia płodności

Polskie Towarzystwo Onkologiczne poinformowało o powołaniu Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej (Oncofertility), która będzie prowadzić działalność edukacyjno-naukową w zakresie zabezpieczenia płodności u chorych na nowotwory. - Niezwykle ważne jest budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany wiedzy oraz pomocy naszym pacjentom – mówi dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, przewodniczącą sekcji, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Nowo powołana Sekcja Płodności w Chorobie Nowotworowej (Onkofertility) PTO zajmie się opracowaniem zaleceń i wytycznych dotyczących zabezpieczenia płodności u chorych na nowotwory oraz szeroko pojętą edukacją lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, ale też chorych i ich rodzin. Zadaniem Sekcji będzie również współpraca z innymi towarzystwami naukowymi i aktywny udział w opracowaniu standardów w zakresie prowadzenia i bezpieczeństwa ciąży u chorych po leczeniu onkologicznym, jak również ocena zdrowia dzieci oraz działania profilaktyczne w tym zakresie.
Ostatnie lata przyniosły znaczną poprawę rokowania u chorych na nowotwory. Niestety leczenie onkologiczne, a szczególnie chemioterapia, wpływa niekorzystnie na płodność chorych w wieku prokreacyjnym. Zachorowania na nowotwory oraz stosowane terapie przeciwnowotworowe mogą powodować upośledzenie funkcji rozrodczych, a nawet prowadzić do trwałej niepłodności. Brak zrozumienia problemów związanych z rozrodczością po chorobie nowotworowej budzi czasem kontrowersyjne reakcje otoczenia, co wzmacnia zjawisko dyskryminacji chorych na nowotwory. Jednakże odpowiednie działania profilaktyczne i edukacyjne dają chorym szansę na posiadanie potomstwa i zbudowanie w przyszłości szczęśliwego życia rodzinnego.
W skład Sekcji weszli:
•    Przewodniczący Sekcji: Dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska; specjalista onkologii klinicznej
•    Zastępca Przewodniczącego: Dr n. med. Katarzyna Pogoda; specjalista onkologii klinicznej
•    Sekretarz Sekcji: Prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk; specjalista chorób wewnętrznych, radioterapii, chemioterapii i onkologii klinicznej
Członkowie Zarządu:
•    Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
•    Prof. dr hab. n. med. Robert Jach; specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, ginekologii onkologicznej
•    Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, laboratoryjnej diagnostyki medycznej
•    Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry, specjalista ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej
•    Dr n. med. Agnieszka Gruszfeld-Jagiełło; specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej
•    Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek; specjalista genetyki klinicznej, genetyki laboratoryjnej, chorób wewnętrznych, laboratoryjnej diagnostyki medycznej
•    Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak; specjalista pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej
•    Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska; specjalista pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej
•    Dr hab. n. med. Anna Wójcicka, biolog molekularny, lekarz
•    Dr n. med. Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista radioterapii
•    Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

id