Szybsza diagnoza i leczenie w Instytucie Matki i Dziecka

Otwarcie inwestycji wartej 13 mln zł

Europejskie Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu otwarto 19 stycznia w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Wartość inwestycji wyniosła ok. 13 mln zł.
Jak poinformował Instytut, przedsięwzięcie możliwe było dzięki:
•    Dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka” w wysokości 6 091 435,00 zł,
•    Dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – Termomodernizacja budynku C” w wysokości 2 275 132,70 zł,
•    Dofinansowaniu prac adaptacyjno-remontowych w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” ze środków POWER 2014-2020 w wysokości 2 194 422,00 zł.
Europejskie Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka zajmuje się poszerzaniem wiedzy edukacyjno-diagnostycznej z zakresu genetyki człowieka. Jest obiektem w pełni zmodernizowanym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt laboratoryjny.
Dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia w wysokości ok. 2,7 mln zł sfinansowano zakup ambulansu sanitarnego typu "N", czyli karetki neonatologicznej wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym, a także inkubatorów otwartych, tourniquetu, mikrotomu oraz ultrasonografu z dodatkowymi głowicami i integracją systemu ViewPont ze szpitalnym systemem CGM Clininet.
Obecny na otwarciu minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał znaczenie inwestycji dla pacjentów, a więc możliwość szybkiej diagnostyki i rozpoczęcia leczenia.

id