Zamiast pytań z PES Centrum Egzaminów Medycznych wysłało słony rachunek

Samorząd lekarski zapłaci za obsługę ksero?

Centrum Egzaminów Medycznych powinno udostępnić samorządowi lekarskiemu pytania i odpowiedzi z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w latach 2016-2020. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 14 grudnia 2022 r. Jakież było zdziwienie Naczelnej Izby Lekarskiej, gdy zamiast pytań otrzymała z CEM słony rachunek. Bez jego uregulowania CEM archiwalnych pytań i odpowiedzi przekazywać nie zamierza.
Batalia o pytania trwa od wielu lat. Wydawało się, że po uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 r. sprawa jest już zamknięta, dlatego prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych dr. hab. n. praw. Rafała Kubiaka z prośbą o pytania.
Przypomniał on, że 14 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dyrektora CEM w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W wyroku stwierdzono bezczynność dyrektora CEM w rozpoznaniu wniosku Naczelnej Izby Lekarskiej z 15 lutego 2021 r. o udostępnienie pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami z PES dla wszystkich specjalności w latach 2016-2020.
NSA wskazał, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami. W wyroku stwierdzono również, że dostęp do testów wykorzystanych na egzaminie służy nie tylko osobom przygotowującym się do egzaminu, ale także ochronie interesu całego społeczeństwa, dzięki umożliwieniu kontroli nad jakością pytań, a w konsekwencji sposobu przygotowania lekarzy specjalistów do wykonywania zawodu.
Tymczasem w odpowiedzi na prośbę NIL o udostępnienie pytań i odpowiedzi z PES, CEM zawiadomił, że udostępnienie informacji publicznych wiąże się z poniesieniem przez CEM dodatkowych kosztów. Koszty te obejmują odszukanie w archiwach CEM żądanych materiałów, ich przygotowanie w formie skanów oraz przesłanie elektronicznie wnioskodawcy.
Jak wyliczył CEM, chodzi o 320 testów liczących po ok 30 stron, co daje 4,8 tys. stron A4. Zażądał za to zapłaty w wysokości 5649,60 zł.
Jak ostrzega dyrektor Kubiak, jeśli wpłata nie zostanie zadeklarowana w ciągu 14 dni, sprawa nie będzie rozpatrzona.
Dyrektor CEM wyznaczył również nowy termin rozpatrzenia wniosku NIL o udostępnienie pytań i odpowiedzi na 31 marca 2023 r.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować