Darmowe leki – ile to będzie kosztować?

Ministerstwo Zdrowia rozszerzy grupę wiekową uprawnioną do bezpłatnych leków

Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do lat 18 oraz powyżej 65 roku życia znalazły się w programie wyborczym PiS na nową kadencję.

Bezpłatne leki dla większej liczby osób
W weekend odbyła się w Warszawie przedwyborcza konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia mówił o pomysłach PiS na nową kadencję w poszczególnych obszarach. - Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia - mówił prezes.

Obecny program Leki 75 plus
Choć więcej szczegółów nie przekazał, prawdopodobnie oznacza to rozszerzenie o nowe grupy wiekowe obecnego projektu „Leki 75+”. Przypomnijmy, że w ramach tego programu, realizowanego od 2016 r. bezpłatne leki otrzymują seniorzy,  którzy ukończyli 75. rok życia. Wiek weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL).
Programem objęte są leki refundowane, a ich lista ulega modyfikacjom, które obwieszcza minister zdrowia. W Polsce wszystkie apteki realizujące recepty na leki refundowane, mają możliwość wydawania bezpłatnych leków dla seniora.

Jakie leki są bezpłatnie w ramach projektu „Leki 75+”?
Bezpłatne dla seniorów nie są wszystkie leki, a nawet nie wszystkie refundowane, ale część z nich - te, które znajdują się w aktualnym wykazie bezpłatnych leków dla seniora. Obecnie na liście widnieje 2057 pozycji – trzy razy więcej, niż wtedy, gdy program wprowadzano.
Pacjent może je otrzymać bezpłatnie, jeśli ma wskazania objęte refundacją. Oznacza to, że ten sam lek – w zależności od choroby - dla jednych pacjentów może być bezpłatny, a dla innych nie.
Mimo tych ograniczeń z programu korzysta wielu chorych - każdego miesiąca ponad milion osób.
Wciąż jednak dostęp do leków jest problemem. Dlatego organizacje pacjentów od dawna postulowały obniżenie granicy wieku uprawniającej do darmowych leków. Badania przeprowadzone wśród seniorów pod koniec sierpnia 2022 r. potwierdziły, że największy problem z wykupywaniem leków mają osoby w wieku 70-75+. Z kolei badania ankietowe osób wieku 60-75 lat z chorobami przewlekłymi i wielochorobowością wykazały, że 82 proc. respondentów zdarzyło się chociaż raz nie wykupić recepty w całości w ostatnich miesiącach.
Także obserwacje lekarzy wskazują, że starsi pacjenci często nie wykupują leków, rezygnując głównie z tych najdroższych.

Kto może wystawić receptę
Receptę może wystawić lekarz lub pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ. Na takiej recepcie widnieje litera „S” w polu „kod uprawnień dodatkowych”.

Jakie to koszty?
W lutym tego roku minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że MZ szacuje, jakie byłyby koszty przy przesunięciu granicy wiekowej do 70 lat czy 65 lat. Podał wówczas, że obniżenie o 5 lat to koszt 1,3 mld zł. Dodał też, że te leki są teraz nadmiarowo przepisywane.
Zapowiedział też, że darmowe leki będą tematem przedwyborczym.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować