Powstanie raport o zapotrzebowaniu na radioterapię protonową

Metoda budzi ogromne zainteresowanie pacjentów

Raport o zapotrzebowaniu na radioterapię protonową opracuje zespół ekspertów powołany przez ministra zdrowia. W jego skład wejdą przedstawiciele resortu i NFZ.
Zespół do spraw analizy radioterapii protonowej w Rzeczypospolitej Polskiej został powołany na mocy zarządzenia ministra zdrowia z 12 maja.
Przewodniczącym gremium został Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. Poza tym w jego skład weszli przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii oraz Departamentu Innowacji w MZ, a także przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.
W pracach zespołu mogą uczestniczyć doradcy zaproszeni przez przewodniczącego. Efektem prac ma być raport dotyczący m.in. zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii protonowej, z uwzględnieniem epidemiologii, oraz wskazania do stosowania tego rodzaju terapii.
Pierwsze posiedzenie zespołu powinno zostać zwołane nie później niż w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie zarządzenia. Zespół zakończy prace i działalność po przekazaniu ministrowi raportu, maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.
Protonoterapia to innowacyjna metoda leczenia nowotworów, wykorzystująca promieniowanie protonowe do niszczenia zmian nowotworowych. Jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi ją Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.
Podstawową zaletą terapii protonowej jest jej precyzja. Skoncentrowana wiązka cząsteczek jest w stanie wniknąć w ciało i oddziaływać na zmienione tkanki z ogromną dokładnością. Dzięki temu zdrowe tkanki są chronione, a działania niepożądane minimalne. To właśnie te cechy terapii protonowej sprawiają, że jest przydatna przy leczeniu zmian nowotworowych występujących w trudno dostępnych i głęboko ulokowanych miejscach. Jednocześnie metoda budzi ogromne zainteresowanie i nadzieje pacjentów, którzy do tej pory szukali pomocy za granicą.
Początkowo terapia protonowa była przeznaczona wyłącznie dla osób dotkniętych czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej oraz przy leczeniu guzów u podstawy czaszki. Od tego roku w Polsce obejmuje następujące wskazania:
1) czaszkogardlaki dzieci i dorosłych – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego bądź wznowy (ICD-10: C75.2);
2) mięsaki oczodołu dzieci i dorosłych – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego bądź wznowy (ICD-10: C69.6);
3) chłoniaki oczodołu dzieci i dorosłych wymagające konsolidacyjnej radioterapii w przebiegu leczenia onkologicznego (ICD-10: C69.6);
4) oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego dzieci, stopień WHO I i II – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego bądź wznowy (ICD-10: C70.0, C70.1, C70.9);
5) gruczolaki przysadki mózgowej dzieci i dorosłych – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego bądź wznowy (ICD-10: C75.1);
6) nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego dzieci i dorosłych – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego bądź wznowy (ICD-10: C30.1, C43.2);
7) chłoniak Hodgkina lub chłoniaki nieziarnicze dzieci i dorosłych do 40. r.ż. wymagające napromieniania śródpiersia (ICD-10: C30-C39);
8) nowotwory złośliwe dzieci i wieku dorosłego do 40. r.ż., o różnej histopatologii, wywodzące się z jamy nosowej, zatok przynosowych lub gardła, naciekające naturalne otwory i/lub kości podstawy czaszki – rozpoznanie na podstawie badania MR głowy i szyi (ICD-10: C06.8, C06.9, C07, C08, C09, C10, C11, C14, C30, C31, C39.0, C72, C49.0, C41.0).

id