Na pierwszym roku studiować będzie rekordowa liczba studentów medycyny

Minister zdrowia określił limity przyjęć

W obecnym roku akademickim na pierwszy roku studiuje 9 332 studentów medycyny. W nadchodzącym będzie o 393 osób więcej – przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2023/2024.
Projekt właśnie został opublikowany i skierowany do konsultacji publicznych.
Przypomnijmy: obecnie w Polsce działa 29 uczelni, w tym 11 nadzorowanych przez ministra zdrowia, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym.
Projekt rozporządzenia określa limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w rozbiciu na studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim, studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski, z podziałem na uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia na studiach na danym kierunku.

Czym się kierowano
Jak wskazano w uzasadnieniu, limity zostały sporządzone m.in. na podstawie propozycji samych uczelni, uwzględniając ich możliwości dydaktyczne oraz zapotrzebowanie na absolwentów studiów na tych kierunkach.
Na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9 725 miejsc (w tym na stacjonarnych w języku polskim - 6 167 miejsc, na niestacjonarnych w języku polskim - 1 729 oraz na stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż polski - 1 829 miejsc).
Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1 337 miejsc (w tym na stacjonarnych w języku polskim - 818 miejsc, na niestacjonarnych w języku polskim - 221 miejsc oraz na stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż polski - 298 miejsc).

Porównanie rok do roku
Jak wyjaśniono, w roku akademickim 2023/2024 w stosunku do roku akademickiego 2022/2023 limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym zostały zwiększone łącznie o 322 miejsc.
Na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym - na studia stacjonarne w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców - limit przyjęć został zwiększony o 393 miejsca, w tym na studia na kierunku lekarskim limit przyjęć zwiększył się o 406 miejsca, a lekarsko-dentystycznym - zmniejszył się o 13 miejsc.
Na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym - na studia niestacjonarne w języku polskim - limit przyjęć został zmniejszony o 27 miejsc - zmniejszono limit przyjęć o 37 miejsc na studia na kierunku lekarskim (minister zwiększył limit przyjęć na studia w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 29 miejsc, minister szkolnictwa wyższego i nauki zmniejszył limit przyjęć na uczelniach przez siebie nadzorowanych o 66 miejsc), a na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym zwiększono limit o 10 miejsc.
Natomiast na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym - na studia stacjonarne lub niestacjonarne w języku innym niż język polski - limit przyjęć został w sumie zmniejszony łącznie o 44 miejsc. W tym zmniejszono limit przyjęć o 50 miejsc na studia na kierunku lekarskim oraz zwiększono limit przyjęć o 6 miejsc na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Uczelnie muszą przygotować rekrutacje
Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, senaty uczelni muszą niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia określić warunki rekrutacji uwzględniając przyznane limity. Dlatego regulacja powinna jak najszybciej wejść w życie.

id