OZZPiP: system płac musi być obiektywny, a nie oparty na widzimisię pracodawcy

Pielęgniarki protestowały pod Sejmem

Przy dźwiękach syren i bębnów pielęgniarki z całej Polski manifestowały w Warszawie, domagając się podwyższenia wskaźników płacowych i uniezależnienia ich wynagrodzeń od widzimisię pracodawcy. Przygotowały obywatelski projekt ustawy, który gwarantuje im podniesienie wynagrodzeń. Aktualnie niektóre placówki zaniżają kwalifikacje pielęgniarek, by wypłacać niższe kwoty wynagrodzeń.
Jak wyjaśnia Agata Kaczmarczyk, przewodnicząca regionu Małopolska Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wiele pielęgniarek otrzymuje od pracodawców wypowiedzenia zmieniające, w wyniku czego są degradowane, a ich płace przeliczane według mniej korzystnych wskaźników. Różnica w zależności grupy zaszeregowania (decyduje o niej wykształcenie, np. stopień licencjata lub magistra, posiadanie specjalizacji) jest znaczna − wynosi ok. 1000-1500 zł. Od lipca, po rewaloryzacji, będzie to nawet 2000 zł.
Protestujące krytykują obecne nierówności płacowe. − Dążymy do zmniejszenia dysproporcji w różnicach zarobków, wzmocnienia pozycji pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia oraz oparcia drabinki wynagrodzeń na uniwersalnych elementach: kwalifikacjach i doświadczeniu – oświadczył OZZPiP.
Jak podkreśla związek, rozmowy z Ministerstwem Zdrowia nie przyniosły rezultatu – kontrowersyjne zapisy nie zmieniły się.
Dlatego Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wraz z prawnikami przygotował obywatelski projekt, pod którym zebrał ponad 100 tys. podpisów. Zapisy ustawy mają wymusić na pracodawcach bardziej sprawiedliwy system wynagrodzeń od lipca, w zależności od grupy zaszeregowania.
Co proponują pielęgniarki?
•    podniesienie współczynników pracy dla 5. i 6. grupy zawodowej (odpowiednio z 1,02 na 1,19 oraz z 0,94 na 1,09),
•    powiązanie wynagrodzenia z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami przez zmianę zapisu „kwalifikacje wymagane” na „kwalifikacje posiadane”,
•    gwarancję przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
•    zaliczenie każdej pielęgniarki i położnej do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych przez nią kwalifikacji.

id