Pieniądze na sprzęt informatyczny dla POZ do wzięcia

Ostatni moment, by zdobyć 159 tys. zł

Tylko do 31 sierpnia placówki podstawowej opieki zdrowotnej mogą składać wnioski o wsparcie na zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu przeznaczonego dla większych placówek POZ – informuje Ministerstwo Zdrowia.
Maksymalna wartość grantu, o którą można wnioskować, to 159 tys. zł. Co ważne, nie jest wymagany wkład własny.
Dofinansowanie jest przeznaczone na wyposażenie placówek POZ w sprzęt informatyczny i rozbudowę systemów teleinformatycznych.
W naborze może wziąć udział podmiot, który ma co najmniej jedną placówkę POZ z liczbą aktywnych deklaracji 5 tys. lub więcej. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek. Należy przy tym wskazać wszystkie placówki POZ, które będą korzystały z efektów przedsięwzięcia.
Jak czytamy w komunikacie na stronie MZ, może się zdarzyć, że po wpisaniu w polu 1.01 numeru REGON podmiotu, na formularzu nie wyświetlą się dane tego podmiotu, co może oznaczać, że podmiot nie ma zawartej umowy z NFZ na świadczenia POZ lub nie ma certyfikatu dostępowego do P1. Wniosek o uzyskanie certyfikatu dostępny jest na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl).
Co robić w takim przypadku? Wystarczy przesłać e-mail z danymi podmiotu oraz placówki POZ na adres poz2.grant@mz.gov.pl, z informacją potwierdzającą spełnienie warunków.
Wniosek może zostać podpisany wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że podpis zaufany nie jest podpisem kwalifikowanym. Wniosek może zostać podpisany również poza platformą POPI.
Wnioski można składać za pośrednictwem platformy POPI: https://e-inwestycje.mz.gov.pl/.
Celem projektu jest pełna integracja placówek POZ z system e-zdrowia w zakresie wymiany dokumentacji medycznej (EDM) oraz zapewnienie komunikacji z pacjentem poprzez usługi call-center.

id