NFZ opublikował dane o świadczeniach

Komu posłużą udostępnione zbiory?

Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił nadrobić zaległości w publikowaniu statystyk. Poinformował, że na stronie statystyki.nfz.gov.pl można uzyskać wiele danych dotyczących udzielonych świadczeń oraz zrealizowanych leków do 2022 roku.


Zakres danych

NFZ udostępniania dane ogólne, rozliczeniowe i medyczne ze swojego zbioru statystyk świadczeń opieki zdrowotnej. Dane dotyczą produktów z katalogów: 

- jednorodne grupy pacjentów,

- świadczenia odrębne,

- świadczenia do sumowania,

- świadczenia radioterapii,

- świadczenia wysokospecjalistyczne.


Kto skorzysta?

Jak wyjaśnia NFZ, jego statystyki odnośnie do świadczeń mogą posłużyć do stworzenia aplikacji przeznaczonych dla świadczeniodawców, analityków rynku zdrowia, środowiska naukowego. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Otwarte Dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


Jakie dane można uzyskać?

Przykładowo statystyki refundacji aptecznej obejmują liczbę opakowań i wartości leków refundowanych przez NFZ w podziale na: produkty lecznicze, grupy ATC i lokalizację aptek.

Statystyki leków w programach lekowych obejmują liczbę pacjentów i wartość refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu programów lekowych w podziale na substancje czynne, płeć oraz grupy wiekowe pacjentów.

Statystyki leków w chemioterapii obejmują liczbę pacjentów i wartość refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu chemioterapii w podziale na: substancje czynne, płeć i grupy wiekowe pacjentów.


id