Zespół prof. Hołdy odkrył nieznaną przyczynę udaru mózgu

Polscy naukowcy dokonali przełomu w kardiologii

Obecność lewostronnej kieszonki przegrodowej jest czynnikiem ryzyka rozwoju udaru niedokrwiennego mózgu – to najnowsze odkrycie zespołu prof. Mateusza Hołdy Heart Embryology and Anatomy Research Team.
Mateusz Hołda jest pierwszym polskim naukowcem, któremu przyznano tytuł profesora tytularnego przed ukończeniem 30. roku życia. Na co dzień pracuje w Katedrze Anatomii UJ - Collegium Medicum.
Zespół pod kierownictwem prof. Mateusza Hołdy bada budowę ludzkiego serca - od anatomii ogólnej po poziom molekularny, zarówno w stanie prawidłowym, jak i zmienionym chorobowo.
Jak doszło do odkrycia, że jedna z przyczyn udaru niedokrwiennego mózgu jest związana bezpośrednio z budową serca?
Jak informują media, pracując nad wirtualną, interaktywną mapą serca, krakowscy naukowcy zbadali też przegrodę międzyprzedsionkową, opisując morfologię, funkcje oraz kliniczne znaczenie jednego z jej elementów – zwanego zachyłkiem lub kieszonką.
Naukowiec wyjaśnił w rozmowie z RMF, że struktura ta tworzy się naturalnie u co drugiego człowieka. Powstaje jeszcze w okresie płodowym, kiedy naturalne połączenie między przedsionkami nie do końca się domknie.
Kieszonka występuje po prawej stronie przegrody u 10% populacji. Po lewej stronie – ma ją 50% ludzi.
Jak informuje prof. Hołda w rozmowie z Podyplomie.pl, to niedawne polskie odkrycie potwierdziły następnie inne grupy badawcze na całym świecie, zarówno wynikami badań, jak i opisały wiele przypadków, które umiejscawiają powstanie skrzepliny w lewostronnej kieszonce.
Jak mówi nam prof. Hołda, samo wystąpienie kieszonki przegrodowej po lewej stronie nie oznacza jeszcze, że będziemy mieli udar. - Aby doszło do powstania materiału zakrzepowo-zatorowego w lewostronnej kieszonce musi wystąpić jeszcze kilka czynników ryzyka udaru kardiogennego, takich jak zaburzenia rytmu serca, czy predyspozycje zatorowo -zakrzepowe – wyjaśnia prof. Hołda.
Warto podkreślić, że zespół prof. Hołdy opracował już metody obrazowania, które pozwalają na dokładne zaobserwowanie zmian w kieszonce zarówno w tomografii komputerowej, jak i echokardiografii przezprzełykowej.

id