Mammografia i cytologia po nowemu

Zmieniają się zasady programów profilaktycznych dla kobiet

Od 1 listopada zmienią się zasady bezpłatnej przesiewowej mammografii dla kobiet. Będą z niej mogły skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat (dotychczas 50-69 r.ż.). Bezpłatna cytologia będzie przysługiwała kobietom do 64 r.ż. (dotychczas 25-59 lat) – wynika ze skierowanego do konsultacji projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.
Obecnie cytologię wykonuje się co 36 miesięcy u kobiet w wieku 25-59 lat. W przypadku pacjentek obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) – co 12 miesięcy.
Jak poinformowała Katarzyna Sójka, minister zdrowia, decyzja zapadła po konsultacji z gronem m.in. lekarzy i organizacji pacjentów.
Na tym nie koniec zmian. Kolejne rozwiązanie w profilaktyce raka piersi to m.in. zwiększenie przez MZ możliwości badań immunohistochemicznych receptorów w tym raku.
– Będą one mogły być wykonane na wczesnym etapie, co, mam nadzieję, na pewno skróci diagnostykę i jednocześnie przyspieszy możliwość włączenia odpowiedniego leczenia dla pacjentek – wyjaśniła Katarzyna Sójka.
Poinformowała, że od 2025 r. będą też obowiązywały wyłącznie mammografie cyfrowe.
Ponadto kobiety, które mają obciążony wywiad rodzinny, będą przekierowane do szczególnej opieki dla osób z grupy ryzyka.
Od 1 stycznia 2024 r. do programu profilaktyki raka piersi będą także włączone kobiety po pięciu latach od zakończenia leczenia raka piersi.
Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że dzięki wprowadzonym zmianom zwiększy się liczba osób korzystających z badań profilaktycznych, a co za tym idzie – możliwe będzie wcześniejsze diagnozowanie nowotworów.
Lekarze popierają poszerzenie dostępu pacjentek do świadczeń. „Zasadne jest, w przypadku programu profilaktyki raka szyjki macicy, podniesienie wieku kwalifikacji zarówno w etapie podstawowym, jak i diagnostycznym z dotychczasowych 59 lat do 64 lat. Na poparcie zasługuje również poszerzenie dolnej i górnej granicy wieku w programie profilaktyki raka piersi z dotychczasowych 50-69 lat do 45-74 lat” – czytamy w stanowisku przyjętym przez Naczelną Radę Lekarską.

id