Wybitni naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego uhonorowani

Minister zdrowia przyznała nagrody pięciu profesorom

Naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zostali docenieni za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej i otrzymali nagrody ministra zdrowia.
Podczas uroczystości Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wyraził uznanie dla osiągnięć i podziękował wybitnym profesorom PUM za działalność na polu naukowym oraz podnoszenie standardów nauczania.
Nagrody ministra zdrowia otrzymali:
 prof. dr hab. Katarzyna Koftis za znaczące osiągnięcia naukowe,
 prof. dr hab. Anna Machalińska za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej,
 prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski otrzymał indywidualną nagrodę organizacyjną,
 prof. dr. hab. Markowi Droździkowi przyznano nagrodę za całokształt dorobku,
 prof. dr. hab. Leszka Domańskiego uhonorowano nagrodą zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.
Prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM, gratulując laureatom, podkreślił, że praca nagrodzonych naukowców przekłada się na jakość kształcenia studentów i służy dobru pacjentów.

id