COVID-19 wciąż jest chorobą zawodową

Prawnicy rozwiewają wątpliwości interpretacyjne

Choć stan epidemii i stan zagrożenia epidemicznego już nie obowiązuje, to COVID-19 wciąż znajduje się w wykazie chorób zakaźnych, a co za tym idzie – wciąż może być uznany za chorobę zawodową – donosi portal Prawo.pl.
Portal przeanalizował sytuację rosnącego ryzyka zachorowania medyków pod kątem prawnym.
Zwraca uwagę, że obecnie nie ma obowiązku testowania i raportowania pacjentów z COVID-19. Ponadto szczepionki chroniące przed obecnie dominującym wariantem  koronawirusa XBB (Kraken) nie są obecnie dostępne. Szczepienia nowym preparatem mają rozpocząć się zgodnie z zapowiedziami resoru zdrowia dopiero 6 grudnia.
Obecnie dostępna i wykorzystywana jest szczepionka Comirnaty z wariantem Omicron. Jednak osoby, które przyjęły szczepienia wraz z dawkami przypominającymi, nie mają w systemie nowego skierowania. Dotyczy to m.in. pracowników medycznych i niemedycznych szpitali, jak również farmaceutów. Wszystkie te okoliczności zwiększają ryzyko zakażenia w środowisku pracy.
Prawnicy zapytani przez portal o to, czy w razie zachorowania medykom przysługują uprawnienia związane ze stwierdzeniem choroby zawodowej wyjaśniają, że dopóki Covid-19 znajduje się w przepisach ustawy o chorobach zakaźnych jako jedna chorób zakaźnych, tak długo może być chorobą zawodową. Nie ma znaczenia, czy ogłoszony jest stan epidemii, zagrożenia epidemicznego, czy nie.
Portal zwraca uwagę na pojawiające się nieporozumienia i mylne interpretacje przepisów. Wyjaśnia, że COVID-19 znajduje się w wykazie chorób zakaźnych w kategorii: zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej. Choć COVID-19 nie jest wymieniony wprost, nie oznacza to, że go w wykazie nie ma. Mieści się właśnie w tej szerszej kategorii chorób wywoływanej przez koronawirusy.
Stwierdzenie choroby zawodowej wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami dla pracowników. W razie niezdolności do pracy przysługuje nie 80 proc., ale 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku śmierci pracownika, rodzinie przysługuje renta rodzinna plus jednorazowe odszkodowanie w wysokości ponad 100 tys. zł.
Orzeczenie o chorobie zawodowej uprawnia do ubiegania się o określone świadczenia: zasiłek chorobowy, -świadczenie rehabilitacyjne,  jednorazowe odszkodowanie, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy.

id