Naczelna Rada Lekarska: NFZ musi zapłacić realną stawkę za znieczulenia dostępne całą dobę

Samorząd lekarski interweniuje u premiera Donalda Tuska

Naczelna Rada Lekarska (NRL) zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności do znieczulenia w czasie porodu.
Jak przypomina Naczelna Rada Lekarska, władze państwowe mają konstytucyjny obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobietom w ciąży, a to oznacza, że każdej rodzącej należy zapewnić faktyczny, a nie tylko deklarowaną, dostęp do znieczulenia w czasie porodu.
NRL wskazuje, że choć na mocy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej kobiety mają prawo do korzystania z różnych niefarmakologicznych i farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego, w tym także do znieczulenia, to faktyczna dostępność jest różna w zależności od placówki medycznej i posiadanych przez nią zasobów kadrowych pozwalających na wykonanie znieczulenia.
Według NRL chodzi o to, aby każda kobieta - o ile nie występują przeciwwskazania medyczne do wykonania znieczulenia - mogła realnie skorzystać z tej formy łagodzenia bólu. - Realizacja tego zadania będzie wymagała między innymi prawidłowej wyceny świadczenia obejmującego znieczulenie zewnątrzoponowe, ale także wyceny całodobowej gotowości placówek medycznych do wykonania tego znieczulenia w czasie porodu – wyjaśnia NRL.
Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że utrzymujący się w Polsce od wielu lat znaczny (na tle innych państw Europy) odsetek porodów wykonywanych metodą cięcia cesarskiego może mieć swoje źródło właśnie w obawie kobiet przed narażeniem na ból w czasie porodu siłami natury bez dostępu do znieczulenia.

id