Jakie czynności zarezerwowane dotąd dla lekarza wykona pielęgniarka?

Resort proponuje nowe kompetencje personelu medycznego

Ministerstwo Zdrowia podjęło kroki, aby poszerzyć zakres uprawnień pielęgniarek, umożliwiając im wykonywanie zadań dotychczas zarezerwowanych dla lekarzy. Projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego skierowano do konsultacji 12 marca.
Resort proponuje pielęgniarkom samodzielność w świadczeniu wielu usług.
W obecnej sytuacji prawnej pielęgniarki nie mają prawa wykonywania szybkich badań USG w ramach diagnostyki stanów nagłych. Jednak zaproponowane zmiany wprowadzają możliwość przeprowadzania tych badań przez pielęgniarki, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Ta zmiana ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadkach takich jak ostra niewydolność krążenia czy ostry zespół wieńcowy, gdzie szybka diagnoza jest kluczowa. Aktualnie badania ultrasonograficzne powinny być realizowane przez lekarza specjalistę, który ukończył specjalizację obejmującą umiejętności wykonywania badań USG w określonym zakresie lub przez lekarza mającego udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.
Projektowane rozporządzenie przewiduje również poszerzenie katalogu leków, które pielęgniarki będą mogły samodzielnie podawać. Wśród nowych leków znajdują się m.in. Noradrenalinum, Prasugrel oraz Tranexamic acid, co umożliwi im skuteczniejszą opiekę nad pacjentami w stanach nagłych.
Zmiany uwzględniają nowe przepisy dotyczące pobierania od pacjentów materiału z górnych dróg oddechowych i wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów, co stanie się istotnym narzędziem w zwalczaniu chorób zakaźnych.
Zmiany te dają pielęgniarkom większą samodzielność i zwiększają ich rolę w kompleksowej opiece zdrowotnej.

id