Lekarze w akcji apelują: szpital nie jest przechowalnią

Zadbajmy o godne święta seniorów

Samotność w święta to temat tabu. Przełamują go lekarze i w imieniu swoich przewlekle chorych pacjentów, w kolejnej odsłonie kampanii społecznej #WspólneŚwięta, mówią: „Nie jestem przedmiotem, szpital nie jest przechowalnią".
Akcję tę prowadzi Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, we współpracy z izbami lekarskimi z Bydgoszczy i Szczecina.
Twórcy kampanii zwracają uwagę, że w Polsce finansowanie opieki długoterminowej nad osobami starszymi pozostaje znacznie poniżej średniej unijnej, stanowi zaledwie ułamek PKB. Bank Światowy donosi o poważnych niedoborach w liczbie placówek stacjonarnych oraz opiece domowej czy dziennej. W efekcie, coraz większa liczba osób starszych doświadcza samotności, szczególnie dotkliwej w okresach świątecznych.
- "Jako lekarze, potrafimy zapewnić profesjonalną opiekę medyczną, jednak wsparcie rodziny jest niezbędne dla pełnej rekonwalescencji psychicznej i fizycznej pacjentów, szczególnie w okresie świąt, który powinien być czasem bliskości i ciepła" - podkreśla wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Olga Rostkowska.
Michał Bulsa, przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, dodaje: - "Wspólna kampania to ważne przedsięwzięcie, bo nigdy dość podkreślania, że szpital powinien służyć leczeniu, a nie zapewnianiu opieki długoterminowej. Wszystkim nam zależy, by seniorzy mogli spędzać święta w domach."
Prezes Bydgoskiej Rady Lekarskiej, Aleksandra Śremska, zauważa natomiast, że opieka długoterminowa seniorów z wielochorobowością stanowi jedno z największych wyzwań dla polskiego systemu ochrony zdrowia, który stoi przed koniecznością intensyfikacji pracy medyków oraz wsparcia rodzin pacjentów.
Maria Libura, przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych OIL w Warszawie, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podkreśla konieczność wsparcia dla opiekunów osób starszych z ograniczoną samodzielnością poprzez szkolenia i inne formy pomocy.
Eksperci Banku Światowego alarmują, że sytuacja seniorów w Polsce wymaga zmiany. Obecne niedofinansowanie opieki długoterminowej oraz rosnąca liczba osób starszych, szczególnie tych z wielochorobowością, wymagają systemowego podejścia i długoterminowych rozwiązań.
Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego, liczba osób w wieku powyżej 85 lat w Polsce znacznie wzrośnie w najbliższych dekadach. Jest to wyzwanie, które wymaga wspólnej mobilizacji całego społeczeństwa, w tym także pracowników ochrony zdrowia.

id