Narodowy Fundusz Zdrowia: nowe zasady ryczałtowe dla szpitali z nadwykonaniami

Resort szuka sposobu, by poprawić sytuację finansową oddziałów

W środę Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji przepisów dotyczących ustalania ryczałtu dla szpitali w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Nowe regulacje umożliwią Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) zwiększenie kwot ryczałtu dla szpitali, które wykonały więcej świadczeń niż planowano, tzw. nadwykonania.

Nowelizacja przepisów: co to oznacza dla szpitali?
Aktualnie, jeśli szpital ma nadwykonania, decyzja o dodatkowym wynagrodzeniu za te usługi zależy od ministra zdrowia. Nowe przepisy wprowadzą mechanizm pozwalający na zwiększenie wartości ryczałtu w trakcie okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że szpitale, które realizują większą liczbę świadczeń, będą mogły liczyć na większe kontrakty z NFZ.
Propozycja Ministerstwa Zdrowia jest odpowiedzią na rosnące koszty funkcjonowania szpitali, w tym wzrost wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia. Bernadeta Skóbel, radca prawny i ekspertka Związku Powiatów Polskich (ZPP), zauważa, że choć zwiększenie ryczałtu jest krokiem w dobrą stronę, to nie wszystkie rodzaje świadczeń będą ekonomicznie opłacalne przy większej liczbie wykonywanych usług.

Problem rosnących kosztów
Zwiększenie liczby świadczeń finansowanych w formie ryczałtu ma skompensować wzrost kosztów działalności szpitali, które wynikają m.in. z inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń personelu zatrudnionego na umowach cywilnoprawnych. W związku z tym, zgodnie z rekomendacją prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), NFZ powinien zwiększyć wolumen świadczeń o 1,09 proc., aby zrekompensować świadczeniodawcom wzrost kosztów.

Znaczenie dla personelu medycznego
Nowe przepisy mają poprawić sytuację finansową szpitali, co bezpośrednio wpływa na personel medyczny. Dzięki możliwości zwiększenia ryczałtu, szpitale będą miały większe szanse na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń, które weszły w życie 1 lipca. Wprowadzenie tych zmian pozwoli uniknąć sytuacji, w której szpitale nie są w stanie sprostać rosnącym kosztom wynagrodzeń, co mogłoby prowadzić do problemów finansowych i obniżenia jakości świadczonych usług.
Projekt nowelizacji rozporządzenia jest obecnie w fazie konsultacji społecznych, co oznacza, że zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje.

id, Źródło: PAP