Chirurgia żołądka

Fizjologia motoryki żołądka a interwencje chirurgiczne

Jack W. Rostas III, MD, Tam T. Mai, MD, William O. Richards, MD

Department of  Surgery, University of South Alabama College of Medicine, 2451 Fillingim Street, Mobile, AL 36617, Stany Zjednoczone

Surg Clin N Am 91 (2011) 983-999

Chirurgia po Dyplomie 2013; 8 (1): 15-28
Do góry