Spis treści

01/2013
Od redakcji
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia żołądka
Zaburzenia krzepnięcia w chirurgii
Wytyczne