Słowo wstępne

Od redakcji

prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Październikowy zeszyt „Chirurgii po Dyplomie” jest ostatnim, który dla Państwa przygotowałem jako redaktor naczelny. Po 5 latach pełnienia tej zaszczytnej i trudnej funkcji złożyłem rezygnację na ręce Pana Dyrektora Pawła Lubickiego. Przyczyny mojej decyzji są złożone. Z jednej strony wynika to z wyczerpania pewnej formuły współpracy i różnic w planowaniu przyszłego kształtu pisma, a z drugiej z konieczności dostosowania własnych możliwości do liczby zwiększających się obowiązków. Żegnam się z Państwem ze smutkiem, gdyż zakończył się bardzo ważny etap w moim życiu, ale i z nadzieją, że w ostatnich 5 latach „Chirurgia po Dyplomie” spełniła swoją edukacyjną funkcję, dając możliwość śledzenia najnowszych osiągnięć w wielu dziedzinach chirurgii. Liczę, że pismo będzie nadal wydawane, ponieważ jest potrzebne i ma swoje trwałe miejsce wśród czasopism medycznych poświęconych chirurgii. Mojemu następcy i wszystkim osobom, z którymi przez te lata tworzyłem kolejne zeszyty „Chirurgii po Dyplomie”, życzę sukcesów w dalszym redagowaniu tego ważnego czasopisma.

W zeszycie, który otrzymujecie Państwo w tym miesiącu, umieściliśmy artykuły poruszające zagadnienia z wielu, często odległych dziedzin chirurgii. Zwracam Państwa uwagę na pracę przygotowaną przez zespół prof. Marka Durlika. Jest ona niezwykle ważna ze względu na to, że chirurgiczne leczenie chorób trzustki oraz przeszczepianie trzustki należą do najtrudniejszych problemów współczesnej chirurgii. Artykuł poświęcono zasadom i możliwościom transplantacji tego narządu. Szczególnie dokładnie omówiono ewolucję techniki operacyjnej. Przygotowanie pacjenta do przeszczepienia trzustki, wykonanie operacji i prowadzenie chorego po przeszczepieniu należą do najtrudniejszych problemów w transplantologii.

Zachęcam Państwa także do przeczytania pracy poruszającej niezwykle istotne zagadnienie, jakim jest leczenie chorych na raka wpustu. Wszyscy zajmujący się tym działem chirurgii wiedzą, jak trudny i złożony jest to problem. Swoje wszechstronne doświadczenia w tej dziedzinie przedstawił prof. Mariusz Frączek.

Wiele cennych informacji znajdziecie Państwo w pracy zespołu prof. Marka Szczepkowskiego szeroko omawiającej zagadnienie endoskopowego mikrochirurgicznego leczenia raka odbytnicy. Jest to ciągle nowa i stale rozwijająca się technika operacji, zdobywająca sobie coraz trwalszą pozycję wśród metod leczenia chorych na raka odbytnicy.

Z klinicznego punktu widzenia ważny jest artykuł opisujący zasady oceny ryzyka wystąpienia powikłań kardiologicznych związanych z operacjami pozasercowymi. Powikłania kardiologiczne należą do najczęstszych wśród wszystkich operowanych. Mimo postępów w anestezjologii i intensywnej terapii liczba tych powikłań zwiększa się, ponieważ w miarę starzenia się populacji operujemy osoby coraz starsze i coraz bardziej obciążone współistniejącymi schorzeniami. Artykuł przygotowany przez zespół prof. Marka Dąbrowskiego szczegółowo przedstawia zasady przedoperacyjnej oceny kardiologicznej wraz z oceną ryzyka wystąpienia powikłań.

Zeszyt uzupełnia znakomity artykuł poświęcony zasadom kompleksowego leczenia rozległych, szybko przebiegających zakażeń skóry i tkanek miękkich. Praca ta ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ wiedza o możliwościach leczenia takich zakażeń często odbiega od obowiązujących zasad.

Mam nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie w tym zeszycie coś interesującego.

prof. Piotr Andziak

Do góry