Chirurgia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2013

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2013
Słowo wstępne
Chirurgia urazowa
Chirurgia klatki piersiowej
Nowotwory
Konsultacje specjalistów
Powiklania w chirurgii
Laparoskopia