Chirurgia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2013

Spis treści

04/2013
Słowo wstępne
Chirurgia urazowa
Chirurgia klatki piersiowej
Nowotwory
Konsultacje specjalistów
Powiklania w chirurgii
Laparoskopia