Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2013

Spis treści

05/2013
Słowo wstępne
  • Od redakcji Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak, Redaktor Naczelny

Chirurgia trzustki
Chirurgia przełyku
Chirurgia jelita grubego
Konsultacje specjalisty
Zakażenia w chirurgii