Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2013

Spis treści

05/2013
Słowo wstępne
Chirurgia trzustki
Chirurgia przełyku
Chirurgia jelita grubego
Konsultacje specjalisty
Zakażenia w chirurgii