Chirurg w sądzie

Roszczenia pacjenta

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl 

O oddaleniu roszczeń pacjenta (często) decyduje dokumentacja medyczna oraz spójność zeznań lekarzy.*

U pięćdziesięciokilkuletniego pacjenta hospitalizowanego z powodu bólu w okolicy lędźwiowej, po wykonaniu serii badań diagnostycznych, rozpoznano złóg w górnym odcinku lewego moczowodu. Pacjenta zakwalifikowano do endoskopowego usunięcia kamienia z moczowodu. Podczas zabiegu doszło do wynicowania błony śluzowej i uszkodzenia ściany moczowodu, co doprowadziło do konieczności wykonania lewostronnej nefrektomii. W tej sytuacji pacjent pozwał szpital i lekarza wykonującego zabieg o 80 000 zł odszkodowania i 500 zł comiesięcznej, dożywotniej renty.

Mimo to szpital i pozwany lekarz proces wygrali, gdyż – jak podkreślił sąd – „Stwierdzone u powoda [tj. pacjenta – przyp. RT] uszkodzenie ścianek przewodu moczowego, nie było wynikiem nieprawidłowo wykonanego zabiegu, a zastosowana przez lekarza p...

Do góry