Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2014

Spis treści

02/2014
Słowo wstępne
Urazy jamy brzusznej
Rekomendacje
Nowe techniki
Chirurg w sądzie