Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2014

Spis treści

02/2014
Słowo wstępne
  • Od redakcji Dostęp Otwarty

    dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Urazy jamy brzusznej
Rekomendacje
  • Znaczenie biopsji wątroby w praktyce klinicznej: rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dostęp Otwarty

    Marek Hartleb, Andrzej Habior, Halina Cichoż-Lach, Piotr Wosiewicz, Tomasz Mach, Piotr Milkiewicz, Krzysztof Gutkowski, Andrzej Gabriel, Bogna Górnicka, Bożena Walewska-Zielecka, Alicja Wiercińska-Drapało, Piotr Socha, Małgorzata Ferenc, Marian Grzymisławski, Michał Kukla, Joanna Musialik, Marcin Krawczyk, Irena Ciećko-Michalska, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Andrzej Prystupa, Jakub Jarosławski, Tomasz Bobiński, Michał Wasilewicz i pozostali członkowie Sekcji Hepatologicznej PTG-E

Nowe techniki
Chirurg w sądzie