Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2014

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2014
Słowo wstępne
Urazy jamy brzusznej
Rekomendacje
Nowe techniki
Chirurg w sądzie