Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2014

Spis treści

02/2014
Słowo wstępne
  • Od redakcji Dostęp Otwarty

    dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Urazy jamy brzusznej
Rekomendacje
  • Znaczenie biopsji wątroby w praktyce klinicznej: rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dostęp Otwarty

    Marek Hartleb,1 Andrzej Habior,2 Halina Cichoż-Lach,3 Piotr Wosiewicz,1 Tomasz Mach,4 Piotr Milkiewicz,5 Krzysztof Gutkowski,6 Andrzej Gabriel,7 Bogna Górnicka,8 Bożena Walewska-Zielecka,9 Alicja Wiercińska-Drapało,10 Piotr Socha,11 Małgorzata Ferenc,12 Marian Grzymisławski,13 Michał Kukla,1 Joanna Musialik,1 Marcin Krawczyk,14 Irena Ciećko-Michalska,4 Joanna Raszeja-Wyszomirska,5 Andrzej Prystupa,15 Jakub Jarosławski,12 Tomasz Bobiński,16 Michał Wasilewicz5 i pozostali członkowie Sekcji Hepatologicznej PTG-E

Nowe techniki
Chirurg w sądzie