Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2014

Spis treści

03/2014
Słowo wstępne
Nowe metody diagnostyczne
Chirurg w sądzie
Chirurgia trzustki
Krwawienie do przewodu pokarmowego
Nowotwory neuroendokrynne