Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2014

Spis treści

03/2014
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Redaktor Naczelny

Nowe metody diagnostyczne
  • Diagnostyka fotodynamiczna i autofluorescencyjna nowotworów Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń , dr n. med. Sebastian Kwiatek , dr hab. n. med. Agata Stanek , lek. Beata Flak , lek. Marcin Markiel , dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka , dr n. med. Wojciech Latos , prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar , dr hab. n. med. Karolina Sieroń-Stołtny

Chirurg w sądzie
Chirurgia trzustki
Krwawienie do przewodu pokarmowego
Nowotwory neuroendokrynne