Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2014

Spis treści

03/2014
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Redaktor Naczelny

Nowe metody diagnostyczne
  • Diagnostyka fotodynamiczna i autofluorescencyjna nowotworów Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń1, dr n. med. Sebastian Kwiatek1, dr hab. n. med. Agata Stanek1, lek. Beata Flak1, lek. Marcin Markiel1, dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka1, dr n. med. Wojciech Latos1, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar1, dr hab. n. med. Karolina Sieroń-Stołtny2

Chirurg w sądzie
Chirurgia trzustki
Krwawienie do przewodu pokarmowego
Nowotwory neuroendokrynne