Chirurg w sądzie

Opieka po operacji

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, www.prawalekarzy.pl

Chirurg nie może zapominać o opiece pooperacyjnej nad pacjentem.*


U pacjentki operowanej wcześniej z powodu uwięźnięcia przepukliny w 4 lata po operacji doszło do uwięźnięcia nawrotowego przepukliny brzusznej. Przeprowadzono więc operację, w trakcie której wycięto także owrzodziały fragment skóry znad worka przepuklinowego o rozmiarach 3 × 4 cm. Po operacji u pacjentki, mimo podawania osłony antybiotykowej, wystąpiły stany podgorączkowe. Po wypisaniu ze szpitala przez dwa miesiące co 3-5 dni pacjentka przychodziła do szpitala w celu usunięcia treści surowiczej z rany, płukania jej wodą utlenioną oraz zakładania nowych opatrunków. Wreszcie zlecono jej badania bakteriologiczne, które pozwoliły na rozpoznanie zakażenia gronkowcem złocistym. Rok później wykonano u pacjentki kolejną operację przepukliny powłok brzusznych.

Do góry