Chirurgia jelit

Polipy jelita grubego – zasady postępowania

lek. Małgorzata Potocka

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Adres do korespondencji: lek. Małgorzata Potocka, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Polipektomia kolonoskopowa wydaje się najskuteczniej zapobiegać rakowi jelita grubego. Trudności w odróżnianiu zmian nowotworowych od nienowotworowych nakazują obecnie usuwanie wszystkich polipów w celu przeprowadzenia weryfikacji patomorfologicznej. Doskonalenie technik obrazowania endoskopowego zwiększa wykrywalność polipów i może ułatwić ich różnicowanie.

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych w krajach rozwiniętych. Wyniki badań potwierdzają rosnącą skłonność do zachorowań na raka jelita grubego w krajach przechodzących transformację ekonomiczną, do których zaliczana jest Polska, a ustabilizowanie liczby zachorowań lub jej zmniejszenie w krajach o wysokim statusie ekonomicznym, takich jak Stany Zjednoczone. Uważa się, że redukcja liczby nowych zachorowań na raka jelita grubego jest związana głównie z wprowadzeniem badań przesiewowych mających na celu wykrycie i usunięcie polipów nowotworowych. Mimo postępu technologii medycznych i wprowadzania nowych metod obrazowania odróżnienie polipa łagodnego od złośliwego wciąż opiera się na ocenie histopatologicznej. Interpretacja wyników badań histopatologicznych usuniętych polipów sprowadza się przede wszystkim do określenia ich potencjału transformacji nowotworowej.

Rodzaje polipów

Polip z definicji to zmiana uwypuklająca się powyżej poziomu błony śluzowej. Podstawowy podział polipów wyróżnia polipy nowotworowe i rzekome. Pierwsze z nich powstają na skutek nadmiernej proliferacji komórek, drugie zaś na skutek zmian zapalnych w jelitach.

Polipy to najczęściej gruczolaki, polipy hiperplastyczne, ząbkowane, a także tłuszczaki i inne zmiany nieposiadające potencjału do przemiany złośliwej.

Gruczolaki

Gruczolaki są polipami niezłośliwymi, ale cechującymi się zdolnością do przemiany złośliwej; na ich podłożu powstaje większość raków jelita grubego.

Dzielimy je na:

  • gruczolaki cewkowe (adenoma tubulare) – 75% gruczolaków
  • gruczolaki kosmkowe (adenoma villosum) – 10% gruczolaków
  • gruczolaki cewkowo-kosmkowe (adenoma tubulo-villosum) – 15% gruczolaków.

Polipy ząbkowane

Innymi zmianami, na które trzeba zwrócić uwagę, są wspomniane wcześniej polipy ząbkowane, czyli zmiany, które w badaniu histopatologicznym charakteryzują się ząbkowanym wyglądem nabłonka krypt. Według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyróżnia się:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przemiana nowotworowa i rola endoskopii

Przemiana łagodnych nowotworów, jakimi są gruczolaki, w raka jelita grubego jest procesem trwającym około 10 lat, w związku z tym badanie kolonoskopowe u osób, u których [...]

Leczenie endoskopowe

Poza pracą nad diagnostyką i obrazowaniem jelita grubego coraz częściej i z dobrym efektem podejmowane są próby leczenia chorych z polipami bądź już rozwiniętym rakiem [...]

Podsumowanie

Wydaje się, że polipektomia kolonoskopowa jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania rakowi jelita grubego. W tym celu należy usuwać polipy nowotworowe, które mają potencjał [...]
Do góry