Choroby przełyku

Krwotok z żylaków przełyku

dr n. med. Dariusz Kąkol1, dr hab. n. med. Mariusz Frączek2

1Szpital Bielański w Warszawie, Oddział Gastroenterologiczny

2Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM w Warszawie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Dariusz Kąkol, Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa. Tel.: 22 542 06 00, faks: 22 542 09 00

Podejrzenie krwawienia z żylaków przełyku upoważnia do podania pacjentowi leku obniżającego ciśnienie wrotne nawet podczas transportu do szpitala. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta należy wykonać gastroskopię z opaskowaniem żylaków w celu zatrzymania krwawienia. Pacjenci obciążeni dużym ryzykiem nawrotu krwawienia powinni być wcześnie kierowani do wykonania przezżylnego śródwątrobowego zespolenia wrotno-systemowego. Przebyte krwawienie z żylaków przełyku zobowiązuje do zastosowania wtórnej profilaktyki krwawienia – podawania β-adrenolityków oraz endoskopowej eradykacji żylaków.

Krwawienie z żylaków przełyku jest poważnym powikłaniem nadciśnienia wrotnego odpowiedzialnym za 70% wszystkich krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych na marskość wątroby. Żylaki przełyku występują u około 40% chorych z wyrównaną i około 60% pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby. Częstość krwawień u pacjentów z żylakami jest oceniana na 4-15% rocznie i zależy od takich czynników, jak:

 • zaawansowanie choroby wątroby
 • wielkość żylaków
 • występowanie znamion zagrażającego krwawienia na żylakach
 • wysokość ciśnienia wrotnego.

Mimo wprowadzenia nowych metod terapeutycznych i standardów postępowania, które pozwoliły na zmniejszenie śmiertelności 6-tygodniowej w ciągu ostatnich 30 lat z 50% do około 20%, krwawienie z żylaków przełyku jest bardzo poważnym stanem zagrożenia życia chorego wymagającym podjęcia natychmiastowego działania. Nawroty krwawienia z żylaków występują nawet u 60% chorych nieleczonych i są przyczyną zgonu 30% z nich.1,2

W niniejszym artykule zostanie omówiony zakres interwencji terapeutycznych w ostrym krwawieniu z żylaków przełyku oraz metody zapobiegania nawrotowi krwawień zgodne z obowiązującymi obecnie wytycznymi.

Zabiegi resuscytacyjne

Przed przystąpieniem do zabiegów tamowania krwawienia chory z krwawieniem z żylaków przełyku wymaga zabiegów resuscytacyjnych, najlepiej na oddziale intensywnej terapii. Polegają one na:

 • zapewnieniu drożności dróg oddechowych
 • zapewnieniu dostępu dożylnego
 • przetoczeniu płynów i krwi
 • włączeniu leków obniżających ciśnienie wrotne.

Zapewnienie drożności dróg oddechowych

Zapewnienie drożności dróg oddechowych w trakcie każdego aktywnego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego odgrywa kluczową rolę w dalszym postępowaniu. Można odnieść wrażenie, że najpewniejszym, przynoszącym największe korzyści działani...

 • utrzymujące się krwiste wymioty
 • niestabilność hemodynamiczna
 • encefalopatia
 • brak współpracy z chorym.1

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leki obniżające ciśnienie wrotne

Leki obniżające ciśnienie wrotne zmniejszają przepływ krwi przez układ żyły wrotnej, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia przepływu i ciśnienia krwi w żylakach przełyku. [...]

Leczenie endoskopowe

Obecnie największą rolę w zatrzymaniu krwawienia z żylaków przełyku odgrywa terapia endoskopowa. Zgodnie z ostatnią modyfikacją wspólnego stanowiska przyjętego w Baveno,6 znaną jako Baveno V, [...]

Wtórna profilaktyka krwawienia z żylaków przełyku

U około 2/3 chorych po skutecznym leczeniu pierwszego krwawienia z żylaków dochodzi do ponownego krwawienia, jeśli nie zostaną wdrożone działania profilaktyczne. Obecnie najskuteczniejszą [...]

Niepowodzenie leczenia krwawienia z żylaków przełyku

Mimo znacznej poprawy skuteczności tamowania krwawienia z żylaków przełyku w ostatnich latach i wprowadzenia jasnych wytycznych określających sposoby postępowania u około 15-20% prawidłowo leczonych pacjentów [...]

Podsumowanie

Krwawienie z żylaków przełyku jest częstym powikłaniem nadciśnienia wrotnego związanym nadal ze śmiertelnością sięgającą 20%. Obecnie przyjęte zasady postępowania przeciwwstrząsowego w krwawieniu z żylaków [...]
Do góry