Nieprawidłowości w jamie otrzewnej

Płyn w jamie otrzewnej

dr n. med. Leszek Zając

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Leszek Zając, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Płyn w jamie otrzewnej gromadzi się w przebiegu różnych chorób, głównie wątroby. W diagnostyce i ustaleniu dalszego postępowania zasadniczą rolę odgrywa ocena płynu puchlinowego pobranego w trakcie paracentezy.

Wstęp

Uwarunkowania anatomiczne

Otrzewna (peritoneum) to największa błona surowicza ustroju o powierzchni równej powierzchni ludzkiego ciała (1,7-2 m2 u osoby dorosłej). Składa się z:

  • otrzewnej ściennej – pokrywającej od wewnątrz ścianę jamy brzusznej
  • otrzewnej trzewnej – pokrywającej trzewia.

Przestrzeń między otrzewną ścienną a otrzewną trzewną stanowi jamę otrzewnej.

Histologia

Otrzewna pokryta jest nabłonkiem mezotelialnym zdolnym do wytwarzania i wchłaniania płynu.

Płyn w jamie otrzewnej

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wodobrzusze

Wodobrzusze (inaczej puchlina brzuszna) to patologiczne gromadzenie się płynu w jamie otrzewnej.

Obraz kliniczny

Płyn w jamie otrzewnej jest objawem choroby, a nie jednostką chorobową, dlatego objawy podmiotowe i wynik badania przedmiotowego zależą od schorzenia zasadniczego (tab. 2). [...]

Diagnostyka

Paracenteza polega na nakłuciu jamy otrzewnej w celu pobrania płynu do badania.

Diagnostyka różnicowa

W diagnostyce różnicowej wolnego płynu w jamie otrzewnej należy uwzględnić:

Leczenie

Wybór metody leczenia zależy od choroby zasadniczej. Możliwości postępowania przedstawiono w tabeli 3.

Powikłania

Powikłaniami nagromadzenia się płynu w jamie otrzewnej są:

Podsumowanie

Występowanie płynu w jamie otrzewnej jest objawem choroby, a nie chorobą. Podstawowym i najważniejszym badaniem diagnostycznym jest nakłucie jamy otrzewnej (paracenteza) i ocena pobranego płynu. [...]
Do góry